Expositie 7 werken van barmhartigheid

Op weg naar Pasen (4 april) staan we in de Dorpskerk stil bij de klassieke 7 werken van barmhartigheid:
De hongerigen te eten geven
De dorstigen te drinken geven
De naakten kleden
De vreemdelingen herbergen
De zieken verzorgen
De gevangenen bezoeken
De doden begraven

Elk werk wordt geïllustreerd met een kunstwerk gemaakt door een amateurkunstenaar uit de gemeente. Ook de kinderen van de basisschool de Oliebron hebben werken gemaakt omtrent dit onderwerp.
Deze werken, aangevuld met een aantal werken rond het thema Pasen worden nu in een bijzondere expositie coronaproef tentoongesteld. Dit kan omdat de Dorpskerk over een heel transparant foyer beschikt, zodat de kunstwerken goed vanaf de buitenkant te zien zullen zijn, ‘s avonds (tot de avondklok) ook met belichting.

Wilt u alles over de kunstwerken weten?
Welke kunstwerken worden tentoongesteld? Wie is de kunstenaar? Wat wil de kunstenaar vertellen met diens kunstwerk? Al die vragen worden beantwoord in het document dat u hier kunt downloaden: