Op weg naar Pasen

Op weg naar Pasen – en vooral in de Stille Week – volgen we het laatste gedeelte van het levensverhaal van Jezus, met het diepte- en tegelijk het hoogtepunt. Een man met een verhaal over een nieuwe manier van leven: het koninkrijk van God.
Maar zij verhaal lijkt te eindigen in een zwart gat van waanhoop en mislukking. Lijkt ….

De Protestantse Gemeente te Schoonebeek houdt een goede traditie in ere door in de week voor Pasen vieringen te houden, waarin zij het laatste gedeelte van de reis van Jezus gedenkt, zijn lijden en sterven, voordat we met Pasen de opstanding van Christus vieren. Een week die ook wel Stille Week of Goede Week genoemd wordt.

Donderdag 1 april, 19.30 uur, Dorpskerk
De Witte Donderdag herinnert aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn 12 leerlingen.

Goede Vrijdag, 2 april, 19.30 uur Dorpskerk
Op Goede Vrijdag staat de gedachtenis van het lijden en sterven van Jezus centraal. Een viering met de lezing uit het Johannesevangelie en liederen rondom deze gebeurtenis.

Paasmorgen 10.00 uur
Deze zondag is een feestdag omdat we mogen vieren dat het Licht sterker is dan de nacht.  Een nieuw begin na een weg vol lijden en tranen. Als teken hiervan steken we de nieuwe paaskaars aan. U kunt dan thuis ook een kaarsje aansteken als teken van leven, licht en opstanding.

Expositie 7 werken van barmhartigheid
Klik hier voor meer informatie.