Gemeente Emmen investeert in beschut werk

In 2022 investeert gemeente Emmen in extra beschut werkplekken voor inwoners met een arbeidsbeperking. De gemeente wil hiermee de wachtlijst voor beschut werk inkorten en bijdragen aan een inclusievere arbeidsmarkt.  

Sinds 1 januari 2017 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het realiseren van beschutte werkplekken voor mensen die extra begeleiding of aanpassingen op hun werkplek nodig hebben.  Een beschutte werkplek is een betaalde baan. Vanuit het Rijk wordt jaarlijks het aantal beschutte  werkplekken per gemeente vastgesteld. De gemeente Emmen haalt al sinds 2017 deze streefcijfers.  Uit de evaluatie Beschut Werk (2019) door SZW blijkt dat slechts 13% van de gemeenten dit lukt.  

Nauwe samenwerking sleutel tot succes in Emmen  

Het succes van beschut werken in Emmen is te danken aan de samenwerking en de korte lijnen tussen Menso, leerwerkbedrijf EMCO-groep, UWV en gemeente en de nauwe contacten met de scholen in het Speciaal Voortgezet Onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs. Door de samenwerking en de korte lijnen zijn inwoners die in aanmerking komen voor beschut werk snel in beeld. Dit zorgt voor een wachtlijst voor beschut werk. Op de wachtlijst staan veel jongeren vanuit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs die aangewezen zijn op beschut werken.  Gemeente Emmen heeft besloten om de wachtlijst aan te pakken door geld vrij te maken voor meer beschutte arbeidsplaatsen.  

Wethouder Raymond Wanders (Werk, Inkomen en Volksgezondheid): ‘Wij vinden het niet acceptabel dat deze jongeren op een wachtlijst staan – en dus aan de kant – staan. Er moet na school sprake zijn van een passend vervolg. Ze moeten de kans krijgen om zich te ontwikkelen.  Daarom investeren we in extra werkplekken. Niet alleen voor jongeren, maar voor iedereen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. ‘Iedereen doet mee’ betekent hier echt iets.  

Meer dan werk  

Voor sommige inwoners is beschut werk de oplossing om te kunnen werken en het betekent vaak meer dan werk alleen. Het hebben van werk zorgt voor zelfvertrouwen, zingeving en het gevoel  mee te doen in de samenleving. Mensen met een arbeidsbeperking doen minder vaak een beroep op geestelijke gezondheidszorg en Wmo als zij werk hebben. Dit blijkt uit het onderzoek ‘De brede baten van werk’ van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).  

Wethouder Wanders: ‘Op dit moment telt Nederland meer banen dan werkzoekenden. Toch concludeerde de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt Cedris eerder dit jaar dat – ondanks de aantrekkende economie en de krapte – de arbeidsmarkt niet inclusiever wordt. Voor verschillende sectoren zoals de horeca, de zorg en de schoonmaak ligt nog onbenut arbeidspotentieel in de groep mensen met een arbeidsbeperking.’