Gemeente komt gezinnen tegemoet met luiercontainers

Per 1 januari 2022 kunnen inwoners van de gemeente Emmen luiers apart inzamelen. In kinderrijke buurten, in de buurt van scholen en kinderdagverblijven plaatst Area speciale bovengrondse containers waar mensen hun luiers in kunnen gooien. Voor gezinnen met jonge kinderen betekent dit dat zij minder restafval (grijze container) hebben en daardoor minder kosten na de invoering van diftar.

Wethouder René van der Weide snapt dat mensen met kleine kinderen zich zorgen maken over de invoering van diftar: “Met kinderen ‘in de luiers’ is de grijze container sneller vol en moet je die vaker aan de weg zetten. Gelukkig zijn in Nederland goede voorbeelden voor het apart inzamelen van luiers, waar we dankbaar gebruik van maken. Door apart inzamelen van luiers worden gezinnen met jonge kinderen niet onnodig op kosten gejaagd.”

Diftar beloont afval scheiden
Om het inzamelen van afval goed en betaalbaar te houden, moeten inwoners van de gemeente Emmen hun afval beter scheiden. Diftar, het betalen per keer dat de grijze container wordt geleegd, is een manier om goed scheiden te belonen. Per 1 januari 2022 bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast tarief en een variabel tarief voor iedere keer dat iemand zijn grijze container aan de weg zet. Bij hoogbouw (flat/appartement/etc) is dat iedere keer dat iemand zijn afvalzak met restafval in de ondergrondse container gooit.

Minder restafval voor gezinnen met jonge kinderen
Per jaar gooit de gemiddelde inwoner zo’n 10 kilo aan luierafval weg. Deze hoeveelheid wordt nu nog in het restafval (grijze container) aangeboden. Dit is ongeveer 5-8% van het totaal. Dat betekent voor gezinnen met kinderen ‘in de luiers’ dat hun grijze container sneller vol is, waardoor ze meer betalen aan het variabele tarief. De container moet namelijk vaker aan de straat of ze gooien meer zakken restafval in de ondergrondse container (bij hoogbouw). Het apart inzamelen en weggooien van luiers kan voor hen dus een flinke kostenbesparing opleveren.

De inzameling van luiers is niet bedoeld voor onvermijdbaar medisch afval, zoals stoma-, incontinentie- en dialysemateriaal. Hier kan men vrijstelling op de afvalstoffenheffing voor aanvragen.

Container met paslezer
De bedoeling is om op 30 plekken in de gemeente een luiercontainer te plaatsen. Door de wereldwijde grondstoffencrisis is er een tekort aan staal, waardoor de containers niet op tijd worden geleverd. Area plaatst daarom eerst 10 containers. Naar verwachting zijn eind maart 2022 alle 30 luiercontainers geplaatst.

Alle containers krijgen een toegangscontrole om te voorkomen dat er ook ander afval in luiercontainers wordt gegooid. Ouders met kinderen in de luiers kunnen zich aanmelden bij de gemeente Emmen voor deze gratis mogelijkheid. Vervolgens wordt hun bestaande milieupas aangepast. Nu kan men met deze pas grof afval naar de milieustraat van Area brengen. Na de aanpassing kunnen ze met deze pas ook op alle locaties de speciale luiercontainer openen.

Verwerking van luiers
Op dit moment is het nog niet mogelijk in Noord-Nederland om luiers te recyclen. Er loopt wel een onderzoek om dit hier te kunnen realiseren. Afvalverwerkers hebben de afgelopen jaren geëxperimenteerd met het recyclen van luiers tot grondstoffen voor nieuwe producten. Zodra er mogelijkheden zijn, kan de gemeente de ingezamelde luiers duurzaam laten verwerken. Door nu al wel te beginnen met aparte inzameling van luiers, is de gemeente Emmen klaar voor de toekomst. Maar een belangrijker voordeel is dat gezinnen meteen kunnen profiteren van een kostenbesparing.