Gemeente ontwikkelt centrale speel-, sport- en ontmoetplekken met omgeving

De Gemeente Emmen gaat over op centrale speel-, sport- en ontmoetingsplekken in de wijken en dorpen. Hier kunnen inwoners vanaf zeven jaar met elkaar spelen, sporten en elkaar ontmoeten. Dit alles in een groene omgeving met voedselbossen en verschillende bloemen, kruidige planten en bomen. Voor kinderen in de leeftijd tot zeven jaar blijven kleine speelplaatsjes in de directe woonomgeving bestaan. Ook komen er dorps- en wijkommetjes, die aantrekkelijker worden gemaakt met sport- en trimtoestellen om het sporten en bewegen van jongeren, volwassenen en senioren te stimuleren.

Guido Hansman-Speeltuin Angelslo

Voor de buurt, door de buurt
De speel-, sport- en ontmoetplekken moeten fijn zijn voor de buurtbewoners, zodat ze daar graag komen en elkaar ontmoeten. Juist daarom vraagt de gemeente een actieve rol van de buurt. Wethouder Jan Bos legt uit: “Deze plekken zijn voor en door de buurt. Wij vragen initiatiefnemers om samen met de buurt met een plan te komen en uiteindelijk kiest de buurt ook voor het definitieve plan, niet alleen de initiatiefnemers. Door dit samen te doen, ontstaat er meer saamhorigheid in de buurt en krijgt de speel-, sport- en ontmoetplek meer waarde voor de buurtbewoners. De plek krijgt ook een naam, die de buurt mag verzinnen.” Om dit voor elkaar te krijgen, werkt de gemeente samen met de Erkende overleg Partners (EOP’s), de Kindergemeenteraad, de kinderraden van de dorpen en wijken en de sportcoaches.


Groen, groener, groenst
De gemeente Emmen wil bij de tien groenste gemeenten van Nederland horen. Dit komt ook terug in deze speel-, sport- en ontmoetplekken. “Biodiversiteit gaat namelijk prima samen met spelen, sporten en ontmoeten”, vindt Jan Bos. “Rondom de speeltoestellen gaan we verschillende soorten bloemen, (kruidige) planten en bomen plaatsen. Ook komen er voedselbossen. Dit zijn kleine bossen die voedsel leveren. Alles wat er staat, is dus (deels) eetbaar. Dit maakt de plek niet alleen aantrekkelijker voor de buurt, maar we versterken ook de vergroening van onze gemeente en helpen tegelijkertijd insecten, vogels en het klimaat.”


Kindergemeenteraad pleit voor inclusieve speeltoestellen
De Kindergemeenteraad van Emmen vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. “Elk kind heeft het recht om samen te spelen”, vertelt Noor Merza, loco-kinderburgemeester in Emmen. “Daarom hebben wij geadviseerd om alle speeltoestellen toegankelijk te maken door rubberen tegels op de grond te plaatsen”. Jan Bos is blij met het advies van de Kindergemeenteraad. “Wij zijn het met hen eens dat kinderen mee moeten kunnen doen. Daarom plaatsen we op elke plek in ieder geval één speeltoestel voor mindervaliden. Overal rubberen tegels plaatsen is voor ons financieel niet haalbaar. Wel plaatsen we rubberen tegels in buurten waar duidelijk meer vraag is naar speelmogelijkheden voor mindervalide kinderen. Denk hierbij aan de Trans in de wijk Rietlanden.”

Hoe krijgt een wijk of dorp een speel-, sport- en ontmoetplekken?
Heeft een bewoner of EOP een idee voor z’n eigen wijk of dorp? Dan vraagt de gemeente om samen met de buurt een plan van aanpak te maken. De gemeente kan faciliteren via een procesbegeleider, sportcoach of de kinderraad. Ook ondersteunt zij het participatietraject om te komen tot veilige en gedragen speel-, sport- en ontmoetplekken in de wijken en dorpen. Het proces bestaat uit zes stappen:

  1. Een Buurtgroep (met één kartrekker) maakt een plan van aanpak
  2. Het plan van aanpak wordt beoordeeld door de gemeente
  3. De Buurtgroep gaat in gesprek met leveranciers van speelvoorzieningen
  4. De gemeente positioneert de speelinrichtingen in de groenstrook
  5. De plannen zijn klaar en de kinderen en bewoners maken een keuze uit één van de plannen
  6. Feestelijke opening en onthulling naam van de speelplek

Speelplekken volgens het nieuwe beleid
Het beleid is onlangs vastgesteld. Er is nog geen speel-, sport- en ontmoetplek aangelegd volgens het nieuwe beleid. Het proces is wel al op verschillende plekken gestart of bijna afgerond.

  • In de wijken Delftlanden (Horstenzoom) en Angelslo (Fokkingeslag) en in Emmer- Compascuum (Tweede Koppelveenweg) is het proces doorlopen (stap 1 t/m 5) en zijn de definitieve plannen gekozen. Deze plekken worden deze zomer gerealiseerd.
  • In Nieuw-Weerdinge, Barger-Oosterveld en de wijk Bargeres zijn de gesprekken met de EOP en een aantal bewoners opgestart.