Ministerie van EZK gaat vergunning verlenen in dossier waterinjectie Schoonebeek

adviezen regio opgenomen in vergunning en hogere bijdrage aan gebied

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maakt via een brief aan de Tweede Kamer bekend de vergunning voor waterinjectie in Schoonebeek te willen verlenen en ter inzage te leggen. Gemeenten Emmen en Coevorden en de provincie Drenthe zijn positief over de uitkomsten van de gesprekken met de NAM en EZK en over de toezegging dat de resultaten van het gebiedsproces verwerkt worden in de vergunning. Zo worden de adviezen vanuit de regio (overheden en ontzorgtafel) overgenomen en blijft het ministerie betrokken bij de gesprekken in het gebied. Ook komt er een structurele bijdrage aan het gebied, zodat inwoners meer delen in de inkomsten van oliewinning.

Nadat bekend werd dat winning op een veilige en verantwoorde wijze plaats kan vinden, hebben de drie bestuurders van de gemeenten en provincie de afgelopen maanden nogmaals de zorgen en wensen van het gebied onder de aandacht gebracht bij EZK en de NAM. Staatsecretaris Vijlbrief ging hierdoor onder andere opnieuw met de NAM in gesprek en zegde toe om de adviezen van de gemeenten en provincie over te nemen in de vergunning.

Veiligheid voor inwoners en milieu belangrijk
Wel blijven de provincie en de gemeenten de waterinjectie nauwlettend volgen in relatie tot veiligheid voor inwoners en het milieu. Daarnaast willen ze doorpraten met EZK over hoe zij en de NAM betrokken blijven bij de toezeggingen aan inwoners en lokale overheden en hoe monitoringsafspraken worden vastgelegd.

Structurele en verhoogde bijdrage aan het gebied
Naar aanleiding van een gesprek tussen Staatssecretaris Vijlbrief en de NAM, is de NAM bereid om bij een hogere olieprijs een hogere bijdrage te leveren. De NAM heeft daarnaast toegezegd van de bijdrage eerst een buffer op te bouwen. Hiermee worden schommelingen in de productie die gevolgen zouden kunnen hebben voor de bijdrage aan het gebied opgevangen. Dit zorgt voor een structurele bijdrage aan het gebied. Hierdoor kunnen inwoners plannen maken met een continue geldstroom de komende jaren.
De NAM heeft toegezegd €1,- per gewonnen vat olie bij te dragen. Bij een olieprijs boven de €80,- per vat wordt de bijdrage €1,50 per vat.

Winning Schoonebeek
De NAM heeft een vergunning tot 2040 voor de winning van olie uit het olieveld onder Schoonebeek. De NAM heeft vergunningen nodig om het productiewater dat daarbij vrij komt te injecteren in het onderliggende gasveld. Deze vergunningen zijn aangevraagd bij staatssecretaris Vijlbrief en in afwachting van verlening. Er werden twee onafhankelijke onderzoeken uitgevoerd van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en Nederlandse organisatie voor toegepast- natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). SodM geeft aan dat waterinjectie op een veilige en verantwoorde wijze voor mens, dier en milieu kan worden toegepast in het gebied. TNO-AGE concludeert dat waterinjectie niet leidt tot onaanvaardbare risico’s voor bodemdaling/stijging.