Gratis zelftesten en mondkapjes voor minima in gemeente Emmen.

Rijksoverheid stelt zelftesten en mondkapjes beschikbaar aan alle gemeenten

Minima in de gemeente Emmen kunnen gratis zelftesten en mondkapjes ophalen. De Rijksoverheid heeft vorige week gratis zelftesten en mondkapjes beschikbaar gesteld aan alle gemeenten in Nederland. Gemeenten kunnen deze uitdelen aan inwoners met een laag inkomen.
Ondanks de versoepelingen is het gebruik van een mondkapje in het openbaar vervoer op dit moment nog wel nodig. Ook wordt in ziekenhuizen en door zorgverleners, zoals de huisarts en tandarts, vaak nog gevraagd om een mondkapje te dragen. Daarnaast geldt nog steeds het advies om een zelftest te doen bij klachten. Omdat mensen met een laag inkomen financiële drempels kunnen ervaren voor het gebruik van zelftesten en mondneusmaskers, stelt de Rijksoverheid deze gratis beschikbaar via de gemeente.

Uitgiftepunten
De zelftesten en mondkapjes zijn beschikbaar bij verschillende uitgiftepunten in dorpen en wijken in de gemeente Emmen. Op de website emmen.nl/zelftesten-en-mondkapjes is een overzicht te vinden van alle uitgiftepunten. Per huishouden zijn drie mondkapjes en drie zelftesten per persoon beschikbaar.
Begin april wordt een nieuwe levering verwacht en kunnen minima nogmaals kosteloos mondkapjes en zelftesten ophalen.

Voor wie
Inwoners met een inkomen van maximaal € 1.140 netto per maand voor alleenstaanden of € 1.630 netto per maand voor gehuwden of samenwonenden komen in aanmerking voor de gratis zelftesten en mondkapjes. Het betreft alleen inkomen uit loon, uitkering en pensioen. Toeslagen van de belastingdienst worden niet als inkomsten gezien voor deze regeling.