Groot onderhoud voor zwembad De Slagen

Deze zomer pleegt de gemeente Emmen groot onderhoud bij Zwembad de Slagen in Schoonebeek. Naast het vervangen van kozijnen en verbetering van de gevels, worden ook werkzaamheden uitgevoerd om het pand flink te verduurzamen. Onder andere nieuwe duurzame dakbedekking met daar bovenop 180 zonnepanelen en een nieuw luchtbehandelingssysteem moeten ervoor zorgen dat het gebouw weer jaren vooruit kan. De kosten voor het groot onderhoud en de verduurzaming bedragen € 1,7 mln. De gemeenteraad besluit hierover op 3 maart.

Eind 2020 besloot het college van burgemeester en wethouders over de vervanging van kozijnen en een luchtbehandelingskast en het aanpakken van enkele gevels. Tijdens de aanbesteding bleek dat er meer werkzaamheden nodig waren om dit werk ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Zo bleek er onder andere condensvorming te zijn door koudebruggen en uitstroming van warme lucht van binnen naar buiten. Wethouder Jisse Otter gaat over gemeentelijk vastgoed: “Door de extra werkzaamheden die nu nodig zijn, kunnen we ook direct een grote slag slaan in het verduurzamen van het gebouw. Dit is onderdeel van de verduurzamingsopgave die we hebben voor al ons gemeentelijk vastgoed.” Wethouder René van der Weide gaat over sport en duurzaamheid: “Om onze inwoners te motiveren om te bewegen is het noodzakelijk dat we de accommodaties daarvoor op orde hebben. Met deze onderhoudsbeurt zorgen we er niet alleen voor dat hier ook de komende jaren weer veel kinderen kunnen leren zwemmen en mensen lekker kunnen bewegen, we maken ook een enorme slag om het gasverbruik te verminderen en eigen elektriciteit op te wekken.”\

Duurzaam gebouw
Er wordt volop ingezet om het zwembad verder te verduurzamen. Naast het plaatsen van zonnepanelen, wordt alle verlichting vervangen door ledverlichting. De nieuwe, duurzamere installatie die wordt geplaatst, zorgt ook voor een betere luchtkwaliteit binnen. Andere aanpassingen op het gebied van duurzaamheid zijn de vervanging van houten kozijnen door
aluminium varianten en het gebruik van meer duurzame isolatiematerialen.

Kosten
Eerder is er door het college al circa € 670.000 beschikbaar gesteld. Door de extra benodigde werkzaamheden en alle verbeteringen op het gebied van duurzaamheid is er nu een extra krediet nodig van circa € 1 miljoen.

Planning
Het onderhoud is gepland in de zomervakantie. Hierdoor kunnen de belangrijkste werkzaamheden, waarvoor het bad gesloten moet zijn, worden uitgevoerd tijdens de reguliere zomervakantiesluiting.