Hoe meer (relevante) informatie, hoe beter

Op de site www.mijnbouwvergunningen.nl/schoonebeek vindt u alle informatie vanuit het ministerie. Onder andere zijn daar de presentatie te vinden van het Staatstoezicht op de Mijnnen (SodM), TNO, het KNMI en de NAM zoals deze zijn gebruikt tijdens de informatiemarkt in juni van dit jaar.

Als Dorpsportaal Schoonebeek brengen we alle (relevante) informatie graag onder de aandacht van de inwoners van Schoonebeek, zodat zij zo volledig, juist en tijdig geïnformeerd zijn over dit proces.

Hieronder het omgevingskaartje dat voor de plannen gehanterd wordt.

De beschikbare presentaties van de Informatiemarkt in juni rechtstreeks bereiken kan ook. Klik op de afbeelding van de betreffende instantie.
Let op: er zijn meer bestanden beschikbaar dan alleen deze.