Veiligheid en milieubescherming bij waterinjectie Schoonebeek

Op 29 juni 2022 was Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aanwezig op de informatiemarkt van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in Schoonebeek. SodM gaf daar een presentatie over toezicht op waterinjectie. SodM is de onafhankelijke toezichthouder op de delfstoffen- en energiewinning in Nederland en ziet toe op de veiligheid en milieubescherming bij mijnbouwactiviteiten zoals waterinjectie. Ook let SodM op zaken als geluidsoverlast, geurhinder en andere zaken op de mijnbouwlocatie. In dit artikel kunt u de informatie uit de presentatie teruglezen.

Wat is Productiewater
Bij de winning van aardolie en aardgas komt zout water uit de diepe ondergrond mee naar boven, dit is productiewater. Meestal gaat dat terug de diepe ondergrond in naar dezelfde of een vergelijkbare laag. Dat noemen we waterinjectie. De bovenliggende laag die miljoenen jaren de olie of het gas afdekte, houdt nu het productiewater op zijn plek.

Toezicht op putten en leidingen
Mijnbouwbedrijven moeten de putten en leidingen voor productiewater monitoren en hierover rapporteren aan SodM. De put heeft een binnen- en een buitenbuis. De wanddikte daarvan wordt periodiek gemeten. Ook controleert het bedrijf de druk tussen de twee buizen continu. Verandert de druk tussen die twee buizen, dan kan dit duiden op een gaatje in de binnen- of buitenbuis en moet het mijnbouwbedrijf de injectie direct stilleggen. Er is dan nog geen sprake van lekkage omdat er nog een tweede buis omheen zit. Tijdens inspecties ter plekke controleert SodM of het bedrijf de putten en leidingen goed monitort.

Toezicht op de samenstelling van het productiewater
Om de putten en buisleidingen te beschermen, voegt het mijnbouwbedrijf tijdens de productie zeer kleine hoeveelheden mijnbouwhulpstoffen toe aan het water om corrosie tegen te gaan. Ook kunnen er resten olie en stoffen uit het oliebehandelingsproces in het productiewater achterblijven. Mijnbouwbedrijven moeten nauwkeurig de samenstelling van het injectiewater monitoren. SodM ziet erop toe dat dit volgens de regels gebeurt.

Toezicht op het injectieproces
Het terugbrengen van productiewater in de diepe ondergrond is aan regels gebonden om mens en milieu te beschermen. Zo mag het bedrijf niet meer water terugpompen dan er destijds aan olie of gas in zat. Daardoor wordt de druk niet te hoog en blijft de afsluitende aardlaag boven het reservoir heel. SodM ziet erop toe dat er alleen onder de toegestane druk wordt geïnjecteerd.

Vergunningadvies SodM in Schoonebeek
SodM zal eerst EZK adviseren op de vergunningaanvraag in Schoonebeek. SodM neemt daarin de lessen van de waterinjectie in Twente nadrukkelijk mee. SodM gaat voor een zorgvuldig proces en kan EZK adviseren aanvullende voorwaarden in de vergunning op te nemen om de veiligheid te borgen. Na vergunningverlening door EZK, zal SodM toezichthouden op de waterinjectie in Schoonebeek en waar nodig handhaven.