Start ‘Gebiedsproces Schoonebeek’

Een artikel van het Ministerie van EZK

In Schoonebeek vindt sinds 1947 oliewinning plaats door de Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM). Sinds 2011 wordt bij deze oliewinning stoominjectie toegepast. Hierbij komt productiewater mee naar boven dat op dit moment wordt geïnjecteerd in een leeg gasveld in Twente. Het transport van het productiewater over grotere afstanden brengt nadelen met zich mee. Mede omdat de oliewinning plaatsvindt in Schoonebeek bekijkt de NAM momenteel hoe zij deze productiewaterstroom op een andere manier in de omgeving van Schoonebeek kan verwerken.

Heldere afspraken met omwonenden en belanghebbenden
Belangrijk is dat er vooraf heldere afspraken zijn met omwonenden en andere belanghebbenden in de omgeving Schoonebeek voordat tot een andere verwerking kan worden besloten. Om die reden is het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een gebiedsproces begonnen in Schoonebeek. Het gebiedsproces is erop gericht omwonenden en andere belanghebbenden volledig te informeren en van hen te vernemen welke afspraken in alle fasen van het proces van oliewinning tot het transporteren en verwerken van productiewater gemaakt moeten worden. Onderdeel van die afspraken zal zijn het ingrijpen indien effecten van oliewinning en injectie van productiewater groter zijn dan vooraf werd ingeschat en het afwikkelen van eventuele schade.

Vragenmarkt
We willen bewoners voldoende informatie bieden, zodat ze mee kunnen denken in het proces. Zo trapten we op 12 mei af met een bezoek van staatsecretaris Vijlbrief, waarbij hij in gesprek ging met een delegatie van omwonenden, op 15 juni was er een introductie in de geologie en Oliewinning Schoonebeek, gevolgd door een vragenmarkt op 29 juni. Alle bijeenkomsten vonden plaats in ‘t Aole Gemientehoes in Schoonebeek. Op de markt hadden bezoekers de mogelijkheid vragen te stellen en informatie op te halen bij de verschillende aanwezige partijen zoals het Ministerie EZK, NAM, TNO, SodM en het KNMI. Vragen hadden hoofdzakelijk betrekking op zaken als waarom de injectie moet verplaatsen van Twente naar Drenthe, risico op aardbevingen, gevaar voor verontreiniging van grond-/drinkwater, afhandeling schade, etc. Deze vragen en zorgen zullen verder besproken worden in de Ronde Tafelsessies die vanaf juli maandelijks plaats zullen vinden. Zo’n 70 omwonenden maakten gebruik van deze mogelijkheid en bezochten de vragenmarkt. Naast een vragenmarkt werd ook een aantal plenaire sessies gehouden, waarin presentaties gegeven werden door Royal Haskoning DHV en eerder genoemde partijen. Tijdens de presentaties werd ingegaan op de opzet van het gebiedsproces, wat is waterverwerking en de mogelijke alternatieven, toezicht en handhaving op de oliewinning en waterverwerking, de geologische opbouw van Schoonebeek en seismische monitoring bij Schoonebeek.

Klankbordgroep en Ronde Tafel-gesprekken
Na afloop konden bezoekers zich aanmelden voor de klankbordgroep en de Ronde Tafel-gesprekken horend bij het ontzorgingstraject. Het idee achter deze klankbordgroep is dat belanghebbenden ook de komende jaren betrokken kunnen blijven en een platform hebben om eventuele vragen of zorgen te uiten. Daarnaast kunnen deelnemers aan de klankbordgroep een vinger aan de pols houden bij de uitvoering van de oliewinning en proceswaterverwerking.

Vooruitblik
De komende maanden blijven we actief het gesprek voeren met de klankbordgroep, regionale overheden en andere belanghebbenden. Zo zal er iedere maand een Ronde Tafelsessie gehouden worden met de klankbordgroep. De eerste sessie is op 20 juli en ze zullen tenminste tot oktober doorlopen. Eind september komt veel nieuwe informatie bij elkaar, dat creëert ook een moment om iedereen weer te informeren (naar verwachting midden oktober) via een openbare bijeenkomst zoals de vragenmarkt.

Voor meer informatie en om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen verwijzen wij u graag door naar www.mijnbouwvergunningen.nl/schoonebeek