Informatiemarkt 17 oktober 2023

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat houdt op dinsdagavond 17 oktober een informatiemarkt met presentaties in ’t Aole Gemientehoes. Inwoners ontvangen in oktober een uitnodiging met het definitieve programma.

Voorlopig programma
De bijeenkomst vindt tussen 18.00 en 22.00 uur plaats. U kunt de hele avond vrij in- en uitlopen bij de informatiemarkt. Om de drukte te spreiden, zullen inwoners voor  verschillende tijdslots van de plenaire presentaties worden uitgenodigd.

Medewerkers van onder andere het ministerie, NAM, TNO, Commissie Mijnbouwschade en SodM zullen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Bij de diverse stands kunt u informatie krijgen over onder meer het gebiedsproces en de vergunningprocedures.

Gebiedsproces
In juni 2022 is gestart met een gebiedsproces in Schoonebeek. Dit proces heeft tot doel bewoners, andere belanghebbenden en regionale overheden vroegtijdig te betrekken bij de plannen om het productiewater van de oliewinning nabij Schoonebeek te verwerken. Het gebiedsproces kent drie pijlers: ontzorgen, bijdragen en vergunningen.

Ontzorgen ontzorgtafel fase 2
Met de oplevering van het toezeggingendocument is de eerste fase van de ontzorgtafel afgerond. Hiermee komen de zogenoemde ontzorgtafelsessies ten einde. Begin juli is de eerste fase van dit spoor gezamenlijk geëvalueerd door de deelnemers van de ontzorgtafel. Dit heeft geleid tot een aantal inzichten en aanbevelingen voor het vervolg.

Samen met een delegatie van de ontzorgtafel heeft er een eerste ontwerpsessie plaatsgevonden over de inrichting van fase 2 van het ontzorgspoor. De inzichten en aanbevelingen uit de evaluatie worden hierin verwerkt.

Het doel van fase 2 is uitvoering van de gemaakte afspraken uit het toezeggingendocument en het dient als platform voor de NAM om met de lokale gemeenschap in gesprek te blijven over het project.

Bijdragen
Er vinden op dit moment vertrouwelijke overleggen plaats met de NAM en de overheden onder leiding van De Gemeynt. Deze overleggen zien in deze fase op een herverdeling van de baten. In een later stadium zal input worden gevraagd van de omgeving met betrekking tot besteding van middelen.

Vergunningen
Voor de waterinjectie in Schoonebeek zijn vergunningen nodig, zoals een omgevingsvergunning voor het mijnbouwwerk en een winningsplan voor het gebruik van de ondergrond.

Momenteel ligt het adviesverzoek op de aanvraag om omgevingsvergunning SCH-447 bij de decentrale overheden en SodM. Het adviesverzoek met betrekking tot het winningsplan, evenals de adviesaanvragen m.b.t. SCH-313, volgen op een later moment.

Meer informatie, ook over het gebiedsproces is te vinden op www.mijnbouwvergunningen.nl/schoonebeek en www.mijnbouwvergunningen.nl/schoonebeek-mer.