Moby Dick Sport en spelactiviteiten op zaterdag 23/9 in de Zandpol gaan niet door!

In het kader van de Nationale Sportweek waren door zpc Moby Dick in samenwerking met de Emmer sportcoach op zaterdagmiddag 23/9 in en rondom Natuurbad de Zandpol een aantal leuke activiteiten  voor kids van 9 tot 13 jaar opgezet. Een erg attractief  en zeker ook sportief gebeuren.

Door te weinig deelname/opgaves heeft de organisatie het evenement onlangs echter moeten afblazen!