Informatieve bijeenkomst over Veiligheid

Het uitvoeringsplan Veiligheid 2024 en het Jaarwerkplan van de politie 2024 staan centraal tijdens een informatieve bijeenkomst van de gemeenteraad aanstaande donderdagavond 11 januari. De bijeenkomst wordt gehouden in de raadzaal en begint om half acht. U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen. Burgemeester Eric van Oosterhout en Edwin Jongedijk, teamchef van de politie, geven een toelichting op beide plannen.
In het uitvoeringsplan Veiligheid staan de ambities van de gemeente op het gebied van veiligheid beschreven en geeft ze aan hoe ze die ambities wil realiseren. De aanpak en bestrijding van ondermijning is een belangrijk thema, omdat er in toenemende mate een verschuiving plaatsvindt van klassieke vormen van criminaliteit naar ondermijning en ook cybercrime. Daarnaast zet de gemeente in het Uitvoeringsplan in op het voorkomen van woonoverlast. Verder is er in het Uitvoeringsplan Veiligheid ook aandacht voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, evenementen in relatie tot veilig uitgaan en verkeersveiligheid.