Inloopbijeenkomst op 25 april Herinrichting Schoonebeekerdiep en Plan Watersysteem Nieuw-Schoonebeek

Waterschap Vechtstromen is al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor de werkzaamheden in het Schoonebeekerdiep en het aanleggen van een nieuw watersysteem bij de toekomstige Buffer Zuid. Inmiddels is er een definitief ontwerp voor de herinrichting van het Schoonebeekerdiep en het Plan Watersysteem Nieuw-Schoonebeek. Beide ontwerpen worden toegelicht tijdens een inloopbijeenkomst. Deze vindt plaats op donderdag 25 april, tussen 18.30 en 20.30 uur bij De Dorpshoeve in Nieuw-Schoonebeek.


Herinrichting Schoonebeekerdiep
In november 2023 is tijdens twee informatieavonden het voorlopige ontwerp voor de herinrichting van het Schoonebeekerdiep gepresenteerd. Op basis van de gesprekken tijdens en na deze informatieavonden, zijn er in het voorlopig ontwerp kleine aanpassingen gedaan en ligt er nu een definitief ontwerp. De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de herinrichting van het Schoonebeekerdiep is inmiddels bij de gemeente Emmen ingediend. Binnenkort worden ook de omgevingsvergunning bij de gemeente Coevorden en de omgevingsvergunning bij het waterschap zelf (voorheen projectplan) aangevraagd en ter inzage gelegd.


Plan Watersysteem Nieuw-Schoonebeek
Voor het landbouwgebied ten zuiden en westen van de toekomstige Buffer Zuid legt waterschap Vechtstromen een nieuw watersysteem aan. Met behulp van stuwen, dammen en duikers worden nieuwe peilvakken gecreëerd met voldoende drooglegging voor de landbouw. Doel van het nieuwe watersysteem is om indien nodig water aan te kunnen voeren naar Buffer Zuid en de landbouw ten zuiden van de buffer, en waar nodig water af te kunnen voeren. In het Plan Watersysteem Nieuw- Schoonebeek staat hoe het waterschap de waterhuishouding in dit gebied gaat herinrichten.
Voor het Plan Watersysteem Nieuw-Schoonebeek wordt binnenkort de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) bij de gemeente Emmen aangevraagd en de omgevingsvergunning bij het waterschap zelf (voorheen projectplan). Beide aanvragen worden dan ter inzage gelegd.


Inloopbijeenkomst op 25 april
Je bent van harte welkom bij de inloopbijeenkomst op donderdag 25 april. Hier presenteert waterschap Vechtstromen het definitieve ontwerp voor de herinrichting van het Schoonebeekerdiep en het Plan Watersysteem Nieuw-Schoonebeek. De bijeenkomst vindt plaats bij De Dorpshoeve, Europaweg 145 in Nieuw-Schoonebeek.
Van tevoren aanmelden voor deze inloopbijeenkomst is niet nodig. Tussen 18.30 uur en 20.30 uur
staat de koffie klaar!