Inschrijving vluchtelingen Oekraïne Basisregistratie Personen

Oproep voor vluchtelingen uit Oekraïne

Oekraïners die naar Nederland zijn gevlucht en in de gemeente Emmen verblijven worden gevraagd om zich te melden bij de gemeente voor inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). Anders dan bij de opvang van vluchtelingen uit andere landen is de gemeente verantwoordelijk voor het regelen van onderdak, levensonderhoud, medische zorg en onderwijs voor vluchtelingen uit Oekraïne. Om in aanmerking te komen voor voorzieningen is inschrijving in de BRP nodig.

Inschrijven kan op afspraak op het gemeentehuis. Een afspraak maken kan door te bellen met telefoonnummer 14 0591.

Hoe werkt het inschrijven?
Voordat we mensen kunnen inschrijven moeten we de identiteit en nationaliteit van vluchtelingen kunnen vaststellen. Het is daarom belangrijk dat vluchtelingen hun paspoort of identiteitsbewijs meenemen naar de afspraak. Vluchtelingen uit Oekraïne met een andere nationaliteit moeten daarnaast kunnen aantonen dat zij op 23 februari 2022 in het bezit waren van een geldige (tijdelijke of permanente) Oekraïense verblijfsvergunning.

Meer informatie
Op de website van de gemeente Emmen is belangrijke informatie te vinden voor vluchtelingen, voor mensen die vluchtelingen opvangen, informatie over gemeentelijke opvanglocaties en wat we als gemeente doen voor deze groep vluchtelingen emmen.nl/emmenhelptoekraine.