Lezing ‘Innovatie in industriële context’

Niet alleen voor Bèta’s interessant.

Na anderhalf jaar gaat het kenniscafé Emmen weer van start. In april 2020 werden alle maandelijkse thema-avonden voor de rest het toen lopende seizoen 2019/20 geschrapt vanwege de opgelegde corona maatregelen. Ook het programma voor het seizoen 2020/21  werd later in z’n geheel gecanceld. Vanaf woensdag 10 november is de eerste avond van het seizoen 2021/22 , tevens jubileumseizoen vanwege 10 jaar Kenniscafé Emmen,  met als onderwerp ‘Innovatie in industriële context’ met medewerking van Jacquelien Scherpen, ‘Captain of Science’ aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Prof. Dr. Ir. JMA (Jacquelien) Scherpen (Schoonebeek, 1966) heeft een indrukwekkend curriculum.

Na haar eindexamen in 1984 op het Katholiek Drents College in Emmen (nu het Carmelcollege) studeerde ze Toegepaste Wiskunde aan de Universiteit Twente. In 1994 promoveerde zij daar op het proefschrift Balancing for nonlinear systems. Vervolgens werkte ze aan de TU Delft, waarna ze in 2006 hoogleraar Discrete Technologie en Productie Automatisering aan de RUG werd. Sinds januari 2013 is zij directeur van ENTEG (Engineering and Technology Institute Groningen). Sinds 2016 is zij directeur van het Groningen Engineering Center, het centrum dat alle engineering onderzoek en onderwijs van de RUG bij elkaar brengt. En in2020 is zij benoemd tot Captain of Science van de Nederlandse High Tech Systemen en Materialen (HTSM) Topsector. Ze ontving voor haar wetenschappelijke inspanningen al menige prijs en werd in april 2019  onderscheiden en benoemd tot Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.

Een lezing over baanbrekend werk met  een verhaal dat voor een breed publiek toegankelijk is.
Jacquelien Scherpen zal in haar lezing in gaan op haar onderzoeksveld. Het  gaat onder meer over methoden voor ordereductie in niet-lineaire regelsystemen. Ook onderzoekt ze het ontwerp van niet-lineaire en vaak gedistribueerde regelsystemen voor complexe toepassingen. Voorbeelden van dit soort systemen zijn te vinden in de industrie, microsystemen, intelligente energiesystemen en smart grids.

Thema-avond op woensdag 10 november
Innovatie in industriële context, NHL Stenden Hogeschool Emmen, Van Schaikweg 94,7811 KL Emmen
Aanvang: 19.30 uur / Entree: € 8,- / Aanmelden via  kenniscafe–emmen.nl

Van toepassing zijn het tonen van de corona check app  of een negatieve coronatest. Beide in combinatie met een identiteitsbewijs