Meerderheid inwoners Schoonebeek zegt in enquête NEE tegen afvalwater inbodem

Op woensdag 28 juni presenteerde onderzoekbureau Enigma Research de resultaten van het onderzoek naar draagvlak in Schoonebeek voor de plannen van de NAM om de oliewinning in Schoonebeek te hervatten, en het afvalwater te injecteren in de lege gasvelden van Schoonebeek.

Verspreiding
Er zijn in totaal 4.030 inwoners van 18 jaar en ouder in Schoonebeek (postcode 7761) en de buurtschappen Padhuis, Vlieghuis, Weijerswold en Stieltjeskanaal per brief benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Van deze groep hebben 1.397 inwoners de enquête ingevuld; dit geeft een responspercentage van 35%.

Resultaten

 • Een meerderheid (57%) van de inwoners is tegen het voorstel van de NAM om afvalwater te injecteren in de lege gasvelden van Schoonebeek.
 • Meer dan acht op de tien (86%) inwoners kennen de ‘ontzorgtafel’ op zijn minst van naam. Ruim
  de helft (58%) volgt ook (enigszins) wat daar besproken wordt. Het beeld over de ‘ontzorgtafel’ is
  vaker negatief dan positief.
 • Acht op de tien inwoners is (enigszins) bang voor gevolgen van de afvalwaterinjectie. De meeste
  angst heerst er met betrekking tot vervuiling van het oppervlaktewater en de bodem.
 • Er wordt door een ruime meerderheid van de inwoners waarde gehecht aan garanties en afspraken, mocht worden besloten dat het vervuilde water kan worden geïnjecteerd in de lege gasvelden van Schoonbeek.
 • Bij hervatting van de oliewinning vloeit een gedeelte van de opbrengsten terug naar de regio. De top 3 investeringsbestemmingen zijn: verduurzamen van de woningen van gebiedsbewoners (68%), investeren in voorzieningen die bijdragen aan de leefomgeving (58%) en investeren in de infrastructuur (42%).
  De hele rapportage vindt u terug op onze website, www.dorpsbelangenschoonebeek.nl; ook de
  presentatie zoals die in ’t Aole Gemientehoes is gegeven kunt u hier terugkijken.

Hoe nu verder?
De uitslag is inmiddels naar staatssecretaris Vijlbrief gestuurd. Deze heeft aanvankelijk steeds gezegd dat er draagvlak moet zijn onder de inwoners van Schoonebeek voor het injecteren van afvalwater in de Schoonebeekse bodem, inmiddels is dat afgezwakt tot ‘het geluid vanuit Schoonebeek wordt meegenomen als onderdeel in de uiteindelijke besluitvorming.” Er ligt met deze uitslag in ieder geval
een document waar de staatssecretaris niet zomaar omheen kan.