Mens helpt mens: “Wij willen mensen helpen om de stap naar werk of wonen te maken”

MENS! helpt mens van José Knol en Hendri Schutte is gevestigd aan de Industrieweg 15B op bedrijventerrein Vierslagen. Zij werken allebei al jaren in de zorg.

MENS! biedt met name ambulante begeleiding, evenals zelfstandigheidstraining voor personen vanaf 16 jaar. “Het gaat daarbij”, aldus Hendri, “om participatie en re-integratie om de stap naar de arbeidsmarkt te vermakkelijken en hun rol in de samenleving te vervullen.” Cliënten komen rechtstreeks naar de praktijk, maar ook via re-integratiebureaus, GGZ, verslavingszorg en woonzorginstellingen.

“Vaak”, aldus Hendri, “zijn mensen werkzaam op productieafdelingen. Als zij te horen krijgen, dat zij het werk op een andere manier moeten aanpakken gaat het vaak mis. Deze mensen vatten dat persoonlijk op en krijgen een mentale tik. Dat leidt tot minder motivatie en zij kunnen daardoor in een isolement raken.”

Foto: Bertha Hooijveld

De trainingen zijn erop gericht om de mensen meer zelfvertrouwen te laten krijgen op weg naar een baan of zelfstandig wonen. Voor iedereen worden persoonlijke doelen gesteld. “Die resultaten moeten wel meetbaar zijn. In principe duren de trainingen drie maanden, eventueel verlengbaar met nog eens drie maanden. Het blijft maatwerk”, benadrukt José.

José en Hendri hebben een kleinschalige hondenopvang. De honden worden ingezet bij de trainingen. Hendri: “Honden werken vaak ontwapenend. De interactie met honden is belangrijk om het zelfvertrouwen te vergroten. Daardoor is de stap naar de arbeidsmarkt wat gemakkelijker.” Soms worden trainingen ook bij de mensen thuis gegeven, zodat bekend is wat er thuis speelt.

José werkt al lang in de gezondheidszorg, vooral op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel en GGZ. Sinds 2018 heeft zij een praktijk voor angst- en traumaverwerking en ambulante woonondersteuning. Op dit vakgebied hebben José en Hendri elkaar ontmoet. Hendri maakte na de Luchtmobiele Brigade de overstap naar de zorg. Hij deed veel ervaring op in onder andere resocialisatie en geestelijke gezondheidszorg en is ambulant begeleider.

Foto: Bertha Hooijveld

MENS! Helpt mens
Industrieweg 15B Schoonebeek
www.menshelptmens.nl

Tekst: Esselien de Groot