NAM zet versneld in op alternatief voor waterinjectie Rossum

Een artikel van de NAM voor de Jaknikker

Al vele jaren injecteert NAM productiewater dat afkomstig is van de oliewinning in Schoonebeek in het lege gasveld rondom Rossum. Ondanks dat dit altijd op een veilige en verantwoorde manier gedaan is met een ontwikkelingsplan dat goedgekeurd is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en onder toezicht van het Staatstoezicht op de Mijnen, zien we de afgelopen jaren het draagvlak voor deze activiteit in de regio Twente sterk afnemen. Daarbij komt ook het punt dat de waterinjectie in Twente plaatsvindt, ver verwijderd van de olieproductie in Schoonebeek. NAM vindt het voor de toekomst beter om beide activiteiten dicht bij elkaar in de omgeving van Schoonebeek te laten plaatsvinden. Over de haalbaarheid en wenselijkheid daarvan willen wij echter eerst het gesprek aangaan met provinciale en gemeentelijke bestuurders in Drenthe.

NAM kijkt al meerdere jaren naar alternatieven voor het verwerken van dit productiewater, maar deze waren niet milieuvriendelijker, veiliger of kosteneffectief. Daar is, naast ook een sterk toegenomen maatschappelijke urgentie, verandering in gekomen. Op dit moment evalueert NAM daarom aan verschillende zeer kansrijke alternatieven voor waterinjectie in Twente die meer circulair van aard zijn, met zowel productie als injectie in en direct rond Schoonebeek.

Of deze alternatieven daadwerkelijk versneld gerealiseerd kunnen worden is afhankelijk van technische en economische haalbaarheid, en de snelheid van het benodigde vergunningenproces daarvoor. Simon Vroemen, NAM verantwoordelijk directielid, is tegelijkertijd optimistisch en realistisch: “Vergunningstrajecten dienen zorgvuldig te worden doorlopen en kunnen in Nederland soms lang duren. Maar hoe sneller we het voor elkaar krijgen, hoe beter, wat mij betreft. Wij vinden het wel gepast om daarover eerst in gesprek te gaan met betrokken gemeentes, provinciale bestuurders in Drenthe en Twente, rijksoverheid en overige belanghebbenden. Hun steun is heel belangrijk voor ons”.

Het per direct stoppen met injectie in Twente zou betekenen dat er vele honderden banen verloren gaan in en rond Schoonebeek. Vroemen: “Die banen komen ook niet meer terug als het veld te lang stil ligt en helemaal afkoelt. Wij hopen dan ook op begrip hiervoor van betrokkenen. Daarnaast zouden we graag met de bewoners van Rossum en gemeente Dinkelland  in gesprek gaan over een goede verdeling tussen de lusten en de lasten over de periode dat we nog actief zullen zijn in Rossum. Wij willen, als de omgeving er open voor staat, investeren in duurzaamheid en sociale initiatieven”.

NAM heeft voorkeur voor waterinjectie in en direct rond Schoonebeek
Zoals aangegeven evalueert NAM voor de toekomst van de oliewinning in Schoonebeek twee varianten op het goedgekeurde ontwikkelingsplan. De eerste variant betreft zowel productie van olie als injectie van productiewater in en direct rond Schoonebeek. De injectie kan dan zowel plaatsvinden in het olieveld zelf, als in het nabijgelegen Schoonebeek gasveld, waar reeds lange tijd productiewater uit Drentse gasvelden wordt geïnjecteerd. De tweede variant betreft de mogelijkheid van gedeeltelijke zuivering van het productiewater.

Het is belangrijk om op korte termijn het proces in te gaan om nieuwe vergunningen aan te vragen die nodig zijn voor deze alternatieven. Deze maand zal NAM een rapport met kansrijke varianten presenteren. Dit rapport zal de basis zijn voor een vervolg traject waarin overleg met de lokale omgeving, de Drentse bestuurders en andere belanghebbenden (waaronder NAM aandeelhouders en partners) een belangrijke voorwaarde zijn om het vergunningsproces te starten.