Stichting Isabelle opgericht

Op 22 september hebben Hellen en Toby Klingenberg, de Stichting Isabelle opgericht.
Op deze manier willen zij de herinnering aan hun, in februari overleden dochtertje Isabelle, levend houden. Vooral echter willen zij hiermee aandacht blijven besteden aan datgene waar Isabelle zich, ondanks haar jeugdige leeftijd, al actief voor inzette: het milieu en dierenwelzijn. Vanuit de ouders is daar als doel ook het bevorderen van de verkeersveiligheid bijgekomen, evenals het verbinden van mensen om samen iets te bereiken. De stichting richt zich met deze onderwerpen primair op Schoonebeek en directe omgeving.

Bij de notaris. Foto: Fam. Klingenberg

Project Dorpspark
Toeval bestaat niet volgens Hellen en Toby en dat bleek maar weer eens toen vanuit verschillende ‘sporen’ iets met dorpspark leek te gaan gebeuren. De thema’s ‘milieu’ en ‘dierenwelzijn’ komen natuurlijk helemaal samen in het dorpspark. Er werd dan ook snel contact gezocht met de mensen die ook bezig waren met ideeën rondom het dorpspark. Van daaruit is en gezamenlijk overleg ontstaan en inmiddels is Stichting Isabelle één van de drie partijen die meedenkt en meedoet in dit project in wording. Een concreet idee voor de stichting is de opzet en het beheer van een kinderboerderij.  (Klik hier voor meer informatie over het project ‘Dorpspark’).

Betrokkenheid van inwoners Schoonebeek
De stichting kent een bestuur bestaande uit vijf personen. Daaronder wordt een werkgroep gevormd van waaruit specifieke deelprojecten opgezet gaan worden. Per deelproject zal een groep vrijwilligers worden gezocht om daar vorm en inhoud aan te geven.
Hellen en Toby vinden het belangrijk dat de inwoners van Schoonebeek en in het bijzonder kinderen nauw bij de plannen en de uitvoering daarvan betrokken worden. Er is contact gezocht met de beide basisscholen en de komende tijd zal ook zichtbaar worden hoe de inwoners van Schoonebeek betrokken kunnen worden bij het project.

Steunen? Meer informatie volgt
Er is nog veel te doen en van groot belang is vanzelfsprekend dat er geld komt om de plannen te realiseren. Er komen dan ook meerdere mogelijkheden om Stichting Isabelle te steunen. Er gaat gewerkt worden met vaste en eenmalige donaties, maar er zullen ook concrete acties gaan plaatsvinden om financiële middelen voor de stichting te genereren. Over de manier waarop u kunt helpen komt de komende tijd meer informatie naar buiten.

Vertrouwen
Hellen en Toby hopen en vertrouwen erop dat er dankzij Stichting Isabelle, maar vooral natuurlijk door de steun die ze krijgen, mooie en belangrijke zaken in Schoonebeek kunnen worden gerealiseerd. Opdat Isabelle en haar ideeën en inzet niet vergeten worden.

Meer over de achtergrond weten? Lees dan hier het verhaal dat op zaterdag 17 september in het Dagblad van het Noorden is gepubliceerd.