Nieuws van Dorpsbelangen

Wanneer u met een zekere regelmaat de website van Dorpsbelangen bezoekt, zal het u zijn opgevallen dat wij de laatste maanden veel aandacht besteden aan het voornemen van de NAM om het productiewater dat vrijkomt bij de oliewinning te injecteren in het lege aardgasveld onder ons dorp. Het bestuur van Dorpsbelangen vindt het van het grootste belang om bij de besluitvorming aan tafel te zitten vanwege de mogelijke impact op Schoonebeek en haar bewoners en om situaties zoals in Twente te voorkomen. Mocht u de ontwikkelingen tot nu toe gemist hebben, dan nodigen wij u graag uit om een en ander op onze website te bekijken.

Maar uiteraard is dit niet het enige onderwerp dat ons op dit moment bezighoudt. Het valt op dat de Burg. Osselaan daarbij een aantal keren voorkomt.

In de eerste plaats natuurlijk vanwege de veenerosie die er voor zorgt dat het asfalt van de weg op meerdere plaatsen is verzakt. De gemeente heeft dit tijdelijk opgelost door op die plekken een bestrating aan te brengen. Maar ook die verzakken en daarom is al dat straatwerk, na een klacht van ons, door de gemeente hersteld. Een aantal mensen heeft bij ons aangegeven dat ze dit een slechte oplossing  en verspilling van geld vonden, omdat die bestrating toch weer opnieuw zal verzakken. Dat laatste klopt, maar het is goed om te weten dat er uiteindelijk weer asfalt zal worden aangebracht, maar dat eerst het inklinken van de bodem moet zijn gestopt om dit te kunnen doen. We blijven dus helaas nog even met verzakkend straatwerk zitten.

Daarnaast hebben wij opnieuw aandacht gevraagd voor de kruising van de Burg. Osselaan met de Kanaalweg/Veenschapsweg. Nu er recentelijk opnieuw een aanrijding is geweest, hebben wij de gemeente gevraagd de kruising zodanig aan te passen dat verdere ongelukken (zoveel mogelijk) worden voorkomen.

Tenslotte (totaal iets anders) zijn we bezig om te zien of we de oude fontein bij ’t Aole Gemientehoes in ere kunnen herstellen. Dat is vrij prijzig vanwege allerlei nieuwe voorschriften en het nodige onderhoud, maar zou mooi zijn……toch?

Henk Vredeveld