Vanuit Dorpsbelangen: Ontzorgen?

Medio 2022 is het Gebiedsproces Schoonebeek NAM gestart. Voor Dorpsbelangen van belang  te participeren in dit proces omwille van onze burgers. Dat hebben we de afgelopen periode ook gedaan aan de Ontzorgtafel, met het samenstellen van het afsprakenkader.  Zo goed als mogelijk worden afspraken voorbereid in het belang van alle bewoners in het gebied. De samenstelling van de Ontzorgtafel is bij lange niet representatief.

Op zich al vreemd dat je mensen moet ontzorgen…waar wil je aan beginnen! Dan begin je aan een proces met veel argwaan! Al gaandeweg bekruipt je het gevoel dat je mee mag reizen naar een vastgestelde bestemming zonder de gelegenheid te krijgen stuur te krijgen op de richting. NAM heeft een vooropgesteld vastgesteld doel (waar we overigens niet over mogen spreken). Bestuurders/NAM/EZK hebben tweewekelijks overleg en hier geldt dat wij niets weten over de inhoud. 

Schrijnende actuele gebeurtenissen uit Groningen en Twente door falend handelen van de NAM rechtvaardigen een ophanden zijnde enquête. Of had het niet andersom moeten zijn dat de lokale overheid het initiatief zou moeten nemen om met de bewoners in gesprek te gaan / meningen peilen? De staatssecretaris hecht aan draagvlak. Dat heeft hij in het dorp gezegd, je leest dat in de Contourennota Mijnbouw en laatst heeft hij dat nog gesteld in de vaste Kamercommissie EZK.

Colleges van Emmen/Coevorden ondersteunen de op te richten Stichting. Onzes inziens leggen zij de verantwoordelijkheden op de verkeerde plaats. Dit kan en mogen zij niet van de burgers verwachten om hierin zitting te nemen om NAM/SODM te controleren. De overheid, ook het gemeentebestuur, heeft een zorgplicht.

Het college is tevreden over het Gebiedsproces en wil dit kenbaar maken aan de staatssecretaris. Te vroeg. Wacht eerst de resultaten van de enquête af. Dat verzoek hebben wij aan de politieke partijen gedaan en is ondersteund door alle oppositiepartijen.

Mocht t.z.t. alles toch doorgaan dan moet de raad een goede weg bewandelen voor het bijdragenspoor. De voortekenen zijn niet hoopvol. Het begint al over wat er verstaan moet worden onder een regio. Voor ons geen punt van discussie. Het gasveld rondom Schoonebeek is het gebied wat recht heeft op de opbrengsten. Dit proces kan alleen maar slagen als er ook iets van beneden naar boven mag bewegen: inbreng, ideeën, betrokkenheid, zeggenschap.

Jos van Hees
voorzitter Dorpsbelangen Schoonebeek