Vanuit Dorpsbelangen: Draagvlak?

Zoals u in de vorige Jaknikker al heeft kunnen lezen, bereidt Dorpsbelangen Schoonebeek een enquête voor om uw mening te vernemen over het voornemen van de NAM om productiewater, afkomstig van de toekomstige oliewinning, te gaan injecteren in het lege gasveld onder Schoonebeek. Staatssecretaris Vijlbrief heeft inmiddels al aangegeven dat hij de uitkomst zal  meewegen bij zijn besluit op de vergunningaanvraag van de NAM.

Het voorbereiden van de enquête gebeurt door een groep bezorgde burgers in samenwerking met het bureau Enigma Research uit Groningen. Hiermee wordt bereikt dat er sprake zal zijn van een open en niet gestuurde vraagstelling. Voordat u echter de enquête invult, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van alle voor- en nadelen van de afvalwaterinjecties. En de groep bezorgde burgers maakt zich daar zorgen over. Immers; alle informatie die u tot nu toe heeft ontvangen is verzorgd door de NAM zelf, in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Deze partijen hebben twee info-avonden georganiseerd en vervolgens heeft de NAM nog een aantal dagen ingepland (t/m december) waarop u met medewerkers in gesprek kunt over de plannen.

Maar bij al die informatie is niet gesproken over de risico’s van het proces; bijvoorbeeld over de kans op aardbevingen (1/52 volgens de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) of de kans op grondwatervervuiling (1 op 220). Evenmin over de CO₂ uitstoot van de winning in Schoonebeek (50% hoger dan bij geïmporteerde olie) en de oplossing van de NAM daarvoor, die twijfelachtig is. Ook dat er in Schoonebeek sprake is van “gestapelde mijnbouw” (oliewinning, gaswinning en waterinjectie), wat risico verhogend is, blijft onderbelicht. En wat te denken van het watertekort in de zomer, terwijl er minimaal 1,6 miljard liter oppervlaktewater per jaar door de NAM in de bodem verdwijnt?

Over al die zaken zal het gaan op de genoemde info-avonden op (vermoedelijk) 25 april en 11 mei in ’t Aole Gemientehoes. 

Houdt u de aankondigingen in de gaten?

Henk Vredeveld
Vicevoorzitter Dorpsbelangen Schoonebeek