Vanuit Dorpsbelangen: Emotie

Vanwaar de titel: Emotie. Je denkt al gauw aan een gemoedstoestand. Echter, emotie komt van het Latijnse woord ‘emovere’. De letterlijke betekenis hiervan is ‘in beweging komen’. In beweging komen door letterlijk bijvoorbeeld te gaan lopen of fietsen, maar ook in beweging te komen door uw stem te laten horen. Ik hoop dat u dit ook bij de onlangs gehouden verkiezing van de Provinciale Staten hebt gedaan. Echter ook wij, Dorpsbelangen Schoonebeek, zouden uw stem (nog meer) willen horen over uw welbevinden in Schoonebeek. Dit kan over diverse thema’s gaan. Op de onlangs gehouden bijeenkomst van de NAM in ’t Aole Gemientehoes bent u in groten getale aanwezig geweest. Graag zouden wij dat ook terugzien bij onze maandelijkse vergaderingen. Een vast thema zal gezien de huidige situatie de NAM zijn. Op deze manier blijft u zeker op de hoogte van de laatste nieuwtjes en kunt u uw stem laten horen. 

Sommigen onder u hebben inmiddels al van zich laten horen op de vergadering van Dorpsbelangen van 14 februari. Uit deze vergadering is een groep ontstaan, die zich wil buigen over de vraag wat er leeft onder de bevolking van Schoonebeek over het voornemen van de NAM. Door middel van een enquête wil Dorpsbelangen graag uw mening horen. Op het moment van dit schrijven is deze groep al bezig met het opstellen van deze enquête. Alvorens de enquête uit te brengen zal deze eerst voor advies voorgelegd worden aan een extern bureau. De schatting is dat de enquête in april thuisbezorgd gaat worden. Wij hopen op een gigantische respons, want elke mening telt, dus ook de uwe!

Rest mij u veel wijsheid toe te wensen met de juiste interpretatie van het woord emotie straks bij het invullen van de enquête en blijf onze website volgen over de plannen van de NAM.

Met vriendelijke groet,

Will Wesseling
penningmeester Dorpsbelangen Schoonebeek