Noodfonds energiekosten gemeente Emmen

Aanvragen kan vanaf 16 januari

Inwoners en maatschappelijke organisaties die in de problemen komen door hoge energiekosten kunnen vanaf vandaag een beroep doen op het tijdelijke noodfonds van de gemeente Emmen.
Naast financiële hulp worden huishoudens en organisaties geholpen om minder energie te verbruiken en daarmee de energierekening in de toekomst omlaag te brengen. De regeling is tot en met 30 juni 2023 aan te vragen via www.emmen.nl/noodfonds. In totaal is er acht miljoen
euro beschikbaar.

Huishoudens
Huishoudens met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm kunnen een aanvraag doen voor maandelijkse bijdrage uit het noodfonds voor een deel van de gestegen energierekening. Er wordt daarbij gekeken naar de hoogte van de energierekening in relatie tot het inkomen. Daarnaast wordt gekeken naar het vermogen van het huishouden en of het energieverbruik past bij het gemiddelde verbruik van hetzelfde type huishouden. Voorliggende voorzieningen zoals de energietoeslag worden verrekend. Bij het indienen van de aanvraag via www.emmen.nl/noodfonds kunnen inwoners gegevens invullen om te kijken of ze in aanmerking komen voor een bijdrage uit het noodfonds. Naast financiële hulp krijgen huishoudens die een beroep doen op het noodfonds advies van een energiecoach.

Maatschappelijke organisaties
Sportverenigingen, geprivatiseerde sporthallen en zwembaden, dorps- en wijkgebouwen en culturele organisaties zonder winstoogmerk in Emmen kunnen een aanvraag indienen voor financiële hulp. Daarnaast kunnen zij ook een bijdrage van maximaal € 7.500,- krijgen voor verduurzaming van hun accommodaties. Zo kan de energierekening in de toekomst omlaag worden gebracht. Organisaties die een extra verduurzamingsslag willen maken, kunnen hiervoor een renteloze lening afsluiten.

Meer informatie en de voorwaarden staan op www.emmen.nl/noodfonds.