‘Idee voor mijn buurt’ weer van start

Ook dit jaar kunnen inwoners van de gemeente Emmen weer ideeën inleveren om hun buurt of wijk te verbeteren. Voor ‘Idee voor mijn buurt’ is in 2023 in totaal € 48.000,- beschikbaar.
Inwoners die een idee hebben om hun buurt gezelliger te maken, de openbare ruimte in te richten, de veiligheid te vergroten of onderlinge hulp in de buurt te verbeteren, kunnen dit plan indienen bij de gemeente. Voorwaarde is dat er brede steun in de buurt is én dat inwoners zelf ook meehelpen. Het idee kan tot 1 oktober 2023 ingediend worden. Iedere maand beoordeelt een commissie of de binnengekomen ideeën aan de spelregels voldoen.

Burgemeester Eric van Oosterhout: “Inwoners weten vaak heel goed wat er nog beter kan in hun buurt. En kunnen en willen graag zelf ook meehelpen om hun buurt te verbeteren. Als gemeente juichen we dat toe. We willen helpen met geld, materiaal, advies of kennis. Zo maken we onze gemeente samen steeds een beetje mooier”.

Indienen van ideeën
Inwoners kunnen hun plan indienen bij de gemeente via de website van de gemeente. Hier staan ook de spelregels vermeld, waar een idee aan moet voldoen. Er is ook een papieren formulier op te vragen bij de gemeente. Op emmen.nl staat uitgebreide informatie over dit onderwerp.

Toegekende ideeën 2022
In het afgelopen jaar hebben 22 projecten een bijdrage gekregen van de gemeente voor Idee voor mijn buurt. Voorbeelden zijn:

  • Planten bloembollen in openbaar groen
  • Informatiebord
  • Veilige Victor (veiligheidsproduct waarmee je weggebruikers laat weten dat er (spelende) kinderen in de buurt zijn)
  • Set speelkaarten
  • Schoonmaakactie
  • Picknickbank