OVS: Meer met elkaar!

Zoals we in het vorige nummer al hebben vermeld, hebben Schoonebeker ondernemers vanaf 1 januari jl. hun krachten gebundeld in de Ondernemersvereniging Schoonebeek, kortweg OVS. Hiermee is feitelijk sprake van een fusie tussen de voormalige Industriekring Schoonebeek en de Middenstandsvereniging. 

Tijdens een bestuursvergadering van de OVS in april gingen we uitgebreid in op het hoe en waarom van deze nieuwe vereniging en vooral ook op hun plannen. Die zijn er genoeg!

Hoe is dit initiatief ontstaan?
Voorzitter Peter Wolken, aangevuld door Harry Jager: “Wat de Industriekring (IKS) betreft was er na de coronaperiode behoefte aan een impuls. Er waren ook een paar vacatures in het bestuur en tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2022 werden wij gevraagd om daarin plaats te nemen. Daar hebben we toen ‘ja’ tegen gezegd. Tijdens één van onze eerste vergaderingen van het nieuwe bestuur kwam de suggestie op tafel om breder te kijken dan de IKS. Die behoefte aan krachtenbundeling bleek ook bij het bestuur van de Middenstandsvereniging te bestaan. En zo zijn we de gesprekken met elkaar aangegaan. Het bleek al snel dat we het idee door zouden zetten. Beide verenigingen hebben dit bij hun leden voorgelegd en deze waren vrijwel unaniem voor het samengaan. Dan komt er natuurlijk van alles en nog wat aan formaliteiten bij kijken, zoals juridische en financiële zaken. Hiervoor past een groot compliment aan Jos, onze penningmeester en Freek Hanken, penningmeester van de Middenstandsvereniging. Zij hebben heel veel werk verzet in het voortraject. Eind 2023 werd de zaak uiteindelijk beschreven bij de notaris en was de OVS een feit.”

Foto: Hennie Lubbers

Voor alle ondernemers!
Het bestuur benadrukt dat de OVS een vereniging is voor alle ondernemers, van klein tot groot. Ofwel zzp’ers, mkb’ers en landelijk opererende beursgenoteerde ondernemingen. “Iedere ondernemer is in principe welkom. Ons motto is ‘Meer met elkaar!’. Daar zien wij nu juist onze grote kracht. Iedereen kan van iedereen wel iets leren en dat is één van onze doelstellingen: kennis delen en dan bedoelen we halen en brengen voor iedereen en elkaar inspireren. Daarnaast bestaat zo ook de mogelijkheid dat we qua werk misschien iets voor elkaar kunnen betekenen. Daar hebben we al een mooi voorbeeld van gezien”. Voorzitter Wolken vertelt: “Ons lid Erik Jakobs, van betonboorbedrijf Jacobs, is als zelfstandig ondernemer (zzp’er) via een bijeenkomst in contact gekomen met Willem Koops, projectleider van de KWS. KWS is een van de grote spelers op infrastructurele werken in Nederland. Erik verricht nu regelmatig boor- en zaagwerk voor de KWS . Zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen van mensen die elkaar spraken tijdens een OVS-bijeenkomst en nu zaken met elkaar doen. 

Wat ons betreft willen we ook de handel stimuleren en netwerken. Zowel binnen onze eigen vereniging als ook daarbuiten.”

Sterke gesprekspartner
“Natuurlijk zijn we een vereniging die de belangen van alle ondernemers behartigt bij de diverse instanties waar we zaken mee doen. Denk aan de gemeente, de veiligheidsregio en dergelijke. Heel belangrijk is dat we een volwaardige gesprekspartner vormen. Wij durven wel te zeggen dat we dat nu ook al zijn. Juist doordat we onze krachten bundelen nemen de instanties ons serieus, dat merken we aan alles. Er is tegenwoordig goed contact met wethouder van economie Guido Rink en zijn ambtenaren. In het verleden liep dit nog wel eens stroef, maar door met elkaar een bak koffie te drinken leer je elkaar beter kennen en elkaars belangen en intenties te begrijpen. Dat de gemeente waarde hecht aan een goed ondernemersklimaat in Schoonebeek blijkt wel uit het feit dat, ondanks de drukke ‘Koningsdagagenda’, wethouder Rink en twee ambtenaren bij ons op de vergadering aanwezig waren. Dit konden we enorm waarderen!”

Foto: Hennie Lubbers

Veiligheid
Een belangrijke zaak waar de OVS zich mee bezighoudt is veiligheid. Hiervoor is een aparte commissie beschikbaar: Keurmerk Veilig Ondernemen, kortweg KVO. Daarin hebben bestuursleden Jan Veenstra en Harry Jager zitting, aangevuld met Gjalt Veenstra. 

Jager en Veenstra: “We zijn druk bezig om de beveiliging van het bedrijventerrein te optimaliseren. Je moet vandaag de dag nu eenmaal waakzaam zijn. We zijn bezig met cameraregistratie en inmiddels hebben we ook een appgroep waarmee we elkaar kunnen waarschuwen in geval van mogelijk onraad. Onlangs was dit aan de orde en toen hebben we gemerkt dat het snel en goed werkte. Inmiddels hebben we ook twee AED’s kunnen plaatsen, mede dankzij hulp van de gemeente. En nu we bij elkaar zijn, willen we KVO ook introduceren bij de middenstanders.”

Leefbaarheid en werkgelegenheid
René Joldersma en Erik Sieben vormen samen de ‘Middenstandscommissie’ in het bestuur. Daar staan ze echter niet alleen voor. Het voltallige bestuur erkent unaniem het belang van een bloeiende middenstand in het dorp en wil hen actief ondersteunen. “Zeker hiervoor geldt het belang van de krachtenbundeling. Een goed aanbod aan middenstand is heel belangrijk voor de leefbaarheid van Schoonebeek. Daar hebben we als ondernemers allemaal belang bij!”

Foto: Hennie Lubbers

“Wij koppelen leefbaarheid ook aan werkgelegenheid. We hebben met z’n allen uiteraard behoefte aan gekwalificeerd personeel en jonge mensen die we kunnen opleiden. Het liefst doen we dat met mensen uit Schoonebeek en omgeving. Als we de leefbaarheid stimuleren en zorgen voor werk en opleidingsmogelijkheden, dan is de kans groot dat we talenten, zowel jong als oud, bij ons en in het dorp kunnen houden. Zo werkt het twee kanten op! In dit kader willen we ook de Open Bedrijvendagen nieuw leven inblazen.”

Diverse activiteiten
De OVS organiseert diverse activiteiten voor haar leden. Zo is er jaarlijks de ‘Derde Kamer Bijeenkomst’. Ook daar is een aparte commissie voor, waarvan onder andere bestuurslid Gerrit Groen deel uitmaakt. Groen: “Ooit begon dit als netwerkbijeenkomst in relatie tot Prinsjesdag, vandaar ook de titel. We nodigden dan een spreker uit die vanuit het politieke spectrum kwam. Tegenwoordig hebben we het losgemaakt van de politiek. Het is nu een bijeenkomst waarin we een of twee interessante sprekers uitnodigen. We hebben het ook qua netwerk breder getrokken, want vorig jaar was het een samenwerking van de ondernemersverenigingen van Emmen, Coevorden, Hardenberg, Hoogeveen en wij dan als OVS.”

Maar er zal meer zijn? Groen: “Zeker, 1 à 2 per jaar organiseren we een bedrijfsbezoek, 4 à 5 keer per jaar doen we de vrijdagmiddagborrel, we hebben uiteraard de jaarlijkse nieuwjaarsborrel. In feite zijn het allemaal netwerkbijeenkomsten en ze worden goed bezocht. En dan is er natuurlijk nog het jaarlijkse uitje met de bus.”

Groeien
Het is duidelijk dat het bestuur van de OVS vol ambities en plannen zit. Is er nog meer?

Wolken: “De OVS telt momenteel 60 leden, maar dat is nog maar een deel van het totale ondernemersbestand. We zijn ervan overtuigd dat we nog flink kunnen groeien. Juist omdat we actief zijn en laten zien wat de toegevoegde waarde is van het lidmaatschap van onze vereniging. We gaan de komende periode dan ook actief aan de slag om collega-ondernemers te benaderen en ze te stimuleren om zich bij ons aan te sluiten. Daarnaast willen we onze communicatie verbeteren en daarvoor gaan we in ieder geval een nieuwe website opzetten. En we willen graag met de redactie van de Jaknikker in gesprek om te kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen”.  Van harte welkom (red)!