Pascal Schrik nieuwe wethouder

Pascal Schrik (41) uit Schoonebeek is één van de zes wethouders in het nieuwe college van de gemeente Emmen. Pascal zit namens Wakker Emmen inmiddels acht jaar in de gemeenteraad, waarvan de laatste vier jaar als fractievoorzitter. Tot voor kort was hij beleidsmedewerker sport in de gemeente De Wolden. De overige wethouders zijn René van der Weide, Jisse Otter, Dewy Leal (allen Wakker Emmen), Raymond Wanders en Guido Rink (beiden PvdA). Van dit gezelschap is Leal ook nieuw, de andere vier waren al wethouder in het vorige college. Pascal en Dewy, komma gefeliciteerd met jullie nieuwe baan. Wij wensen het nieuwe college veel succes!

Het nieuwe college. V.l.n.r. Guido Rink, Pascal Schrik, Dewy Leal, Jisse Otter, René van der Weide en Raymond Wanders.

De nieuwe portefeuilleverdeling ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

  • René van der Weide: ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid, leefbaarheid 
  • Jisse Otter: financiën, wonen, handhaving, organisatie
  • Dewy Leal: jeugd, onderwijs, welzijn,  cultuur
  • Pascal Schrik: milieu en duurzaamheid, sport, recreatie en toerisme
  • Raymond Wanders: werk, inkomen, gezondheid
  • Guido Rink: economie, Wet maatschappelijke ondersteuning, emancipatie