Raadsleden gezocht voor de kindergemeenteraad van Emmen

De kindergemeenteraad van Emmen gaat na de zomervakantie van start. Twintig kinderen die volgend schooljaar in de groepen 7 en 8 van de basisscholen zitten, kunnen een raadszetel in de kindergemeenteraad bemachtigen. Zij zijn het aanspreekpunt voor alle kinderen in de gemeente Emmen die een onderwerp op de agenda van de kindergemeenteraad willen hebben. De twintig kinderraadsleden kiezen uit hun midden de nieuwe kinderburgemeester. Die wordt met ingang van het komende schooljaar de opvolger van Jayvion Hasewinkel.
Alle kinderen die volgend schooljaar in de groepen 7 en 8 van alle basisscholen zitten, kunnen zich aanmelden voor de functie van kinderraadslid. Ze mogen zelf bedenken op welke manier ze dat doen: door een brief, een filmpje, een tekening, een vlog of iets anders, alles mag. De inzendingen moeten voor vrijdag 26 mei binnen zijn. In september wordt de kindergemeenteraad 2023/2024 van Emmen geïnstalleerd.


Kinderraden in dorpen en wijken
Naast de centrale kindergemeenterraad zijn in de gemeente ook kinderraden in dorpen en wijken aan de slag. Deze lokale kinderraden bestaan uit kinderen van de verschillende basisscholen in een dorp of wijk die samenwerken aan het verbeteren van hun omgeving. Inmiddels zijn deze kinderraden al geïnstalleerd in Angelslo, Emmermeer, Bargeres, Zwartemeer en Nieuw Amsterdam/Veenoord/Zandpol. Ook in Emmer-Compascuum is de lokale kinderraad al actief, de formele installatie volgt binnenkort. Uiteindelijk komen er kinderraden in alle dorpen en wijken.


Waarover praten de kinderen?
“Als je kinderen vraagt, blijkt dat ze zich voor veel verschillende onderwerpen willen inzetten,” vertelt jeugdwethouder Dewy Leal. “Het is belangrijk dat ze gehoord worden en dat ze merken dat ze invloed kunnen hebben. Speelvoorzieningen kunnen een stuk beter en schoner bijvoorbeeld. En kinderen met een beperking moeten er ook kunnen spelen, vinden ze. Daar hebben we nu nog geen voorzieningen voor. Ook willen ze een campagne opzetten tegen pesten. Allemaal hele goede ideeën waar ze mee aan de slag gaan.” Daarnaast betrekt de gemeente de lokale kinderraden ook actief bij zaken waar zij over mee kunnen denken, zoals de aanleg van speelvoorzieningen in hun wijk of dorp. In Angelslo is de kinderraad betrokken geweest bij de Boomfeestdag in maart.