Ronde Tafelgesprekken ‘Gebiedsproces’. Meedoen kan!

Op woensdag 20 juli werd de eerste van een serie Ronde Tafel-gesprekken in het kader van het ‘Gebiedsproces Schoonebeek’ gehouden in ’t Aole Gemientehoes. De organisatie hiervan ligt in handen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Tijdens de informatiemarkt op 15 juni konden mensen zich hiervoor opgeven.
In de Jaknikker van september vindt u een verslag van de eerste ronde aan. Door de vakantieperiode is het bij het ministerie niet gelukt om een artikel aan te leveren voor het augustusnummer.

Tweede ronde eind september
Wel kunnen we u melden dat de wteede ronde gsprekken gepand staat voor eind september. Meer informatie over waar en wanneer de volgende sessie wordt georganiseerd zal op de website www.mijnbouwvergunningen.nl/schoonebeek worden geplaatst zodra hier mee over bekend is.

Meedoen? Dat kan!
Mocht u behoefte hebben om mee te doen aan de klankbordgroep en/of de Ronde Tafel-gesprekken, stuur dan een e-mail naar j.h.j.ebbing@minezk.nl om te informeren naar de mogelijkheden voor deelname.