Ruim € 40.000,- voor versterken van de leefbaarheid in dorpen en wijken

De gemeente Emmen stelt €40.813,- beschikbaar voor het opknappen van dierenweide De Wenke in Nieuw-Weerdinge, het uitbreiden van het dorpshuis in Roswinkel en het renoveren van de muziekkoepel in Emmer-Compascuum. De drie initiatieven ontvangen subsidie uit de Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken.

Elk half jaar kunnen inwoners en organisaties uit de dorpen en wijken in de gemeente een subsidie uit de stimuleringsregeling aanvragen om de leefbaarheid in dorpen en wijken te verbeteren. Wethouder René van der Weide: “Een aantrekkelijke omgeving is belangrijk voor de leefbaarheid in dorpen en wijken. Met deze initiatieven uit Nieuw-Weerdinge, Roswinkel en Emmer-Compascuum kunnen we met een kleine bijdrage een groot verschil maken. Dat is waar we deze regeling voor in het leven hebben geroepen”.

Opknappen dierenweide De Wenke in Nieuw-Weerdinge
Dierenweide De Wenke vervult door haar centrale ligging in het dorp een grote sociale functie. Het is een fijne ontmoetingsplek voor ouders en kinderen uit het dorp. Kinderen kunnen er spelen en knuffelen met dieren. De dierenweide wordt gerund door een aantal vrijwilligers die het lopende onderhoud voor hun rekening nemen, maar na 40 jaar is er groter onderhoud en herstel nodig. Om de dierenweide zo goed mogelijk te onderhouden ontvangt Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge € 9.313,-. Daarmee kunnen ze de dierenweide opknappen.

Uitbreiding ‘t Stadhoes in Roswinkel
Voor inwoners, maar ook voor vele verenigingen en organisaties vervult dorpshuis ’t Stadhoes een belangrijke rol in Roswinkel. Ruim drie jaar geleden is het dorpshuis al gemoderniseerd. Met succes, het gebouw wordt intensiever gebruikt en er zijn nieuwe groepen en activiteiten in huis gehaald. Met de subsidie van € 15.000,- kan Stichting Dorpshuis Roswinkel het dorpshuis uitbreiden met een nieuwe multifunctionele ruimte waardoor het dorpshuis nog breder inzetbaar is.

Renovatie muziekkoepel in Emmer-Compascuum
Stichting Kulturele Kommissie in Emmer-Compascuum ontvangt voor het renoveren van de muziekkoepel € 16.500,-. Met het opknappen van de muziekkoepel wordt verpaupering voorkomen. Het dorp behoudt hiermee een mooi provinciaal monument. Naast bouwtechnisch onderhoud aan de koepel wordt ook de muurschildering die in 2006 door een kunstenaar is aangebracht, vernieuwd.

Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken
Met de Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken worden initiatieven ondersteund die de leefbaarheid verbeteren. De stimuleringsregeling wordt in 2022 voortgezet met twee openstellingen. De eerste is in de maanden april/mei.