Samenwerking met Dorpsportaal

Samenwerking met Dorpsportaal Schoonebeek
Dorpsbelangen Schoonebeek is mede-initiatiefnemer van het nieuwe Dorpsportaal Schoonebeek. Wij vinden dit een heel goed en belangrijk initiatief om de leefbaarheid in het dorp verder te vergroten. De nieuwe stichting Dorpsportaal Schoonebeek staat los van Dorpsbelangen, maar we werken wel graag met elkaar samen. Het is dan ook onze bedoeling om maandelijks onze bijdrage aan het magazine te leveren en ook om informatie te delen via de website van het Dorpsportaal. Natuurlijk kunt u voor alle informatie terecht op onze eigen website. We zijn nog in overleg om te kijken hoe we de informatievoorziening optimaal op elkaar afstemmen. Vanaf deze plek wensen wij het Dorpsportaal Schoonebeek heel
veel succes toe!