Sloop panden Julianalaan

Aan de Julianalaan (en hoek Beatrixlaan) staan al lange tijd  elf huizen leeg.

In de week van 18 oktober gaat sloopbedrijf Bork de sloop van de huizen voorbereiden. Het gaat dan om het strippen van de huizen en om asbestwerkzaamheden. De week erna start Bork met de daadwerkelijke sloop.

We willen al het materiaal zo goed mogelijk hergebruiken. Soms zoals het nu is. Dat geldt bijvoorbeeld voor de paneeldeuren, de houten elementen en een deel van de kozijnen met het glas. Soms als grondstof voor nieuwe materialen. Zo worden de stenen vermalen en in de toekomst gebruikt als fundering voor wegen. Is het hout grondstof voor de spaanplaatindustrie, het kunststof grondstof voor nieuwe kunststoffen. En gebruikt de staalindustrie de metalen om weer nieuwe metalen te maken.

In totaal gaat het om elf huizen: 
Zes huizen aan de Julianalaan 27 – 37: Als deze huizen zijn gesloopt, verkopen we de kavels. Het gaat dan om drie kavels voor vrijstaande huizen. Hier is nog wel een bestemmingsplanwijziging voor nodig.  Makelaardij Kuper in Emmen gaat de kavels verkopen.

Vijf huizen aan de Julianalaan 5,7,9 en Beatrixlaan 8 en 10 (het eerste blok op het hoekje met de Julianalaan). Hier komen twee twee-onder-een-kapwoningen voor terug. Dit worden levensloopbestendige huizen (dus met slaap- en badkamer op de begane grond) die Domesta zelf gaat verhuren.

Waarom worden deze huizen gesloopt?
De huizen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de grootte, de indeling, de keuken en badkamer en vooral de energiezuinigheid. Om de woningen wat betreft duurzaamheid en kwaliteit weer van deze tijd te maken, moest er zoveel gebeuren dat dat lang niet uit kan.