Stil zijn voor vrijheid

Donderdag 4 mei kon eindelijk weer op de gebruikelijke wijze de dodenherdenking plaatsvinden. Na de dienst in de kerk vertrokken de aanwezigen naar het oorlogsmonument aan de Europaweg. Daar werden kransen gelegd ter nagedachtenis aan de Schoonebekers die het leven lieten in de Tweede Wereldoorlog en werd een gedicht voorgelezen. Daarna volgde een stille tocht naar de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Daar aangekomen werd de Last Post geblazen en werden twee minuten stilte in acht genomen. Daarna werden kransen en bloemen gelegd bij de graven van de omgekomen vliegtuigbemanningen en de gesneuvelde Schoonebeker Roelof Meijering. Vervolgens werden het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus en een couplet van het Engelse volkslied gezongen. Afsluitend verlieten de aanwezigen het kerkhof door langs de betreffende graven te lopen. Het was weer een respectvolle en indrukwekkende ceremonie. Het besef hoeveel vrijheid waard is en dat dit lang niet vanzelfsprekend is, komt elk jaar weer nadrukkelijk tot uiting. De vreselijke situatie in Oekraïne deed dit besef dit keer extra groot worden.

Foto: Jacques Louwes
Foto: Jacques Louwes
Foto: Jacques Louwes
Foto: Jacques Louwes