‘Te veel gemeenten kijken weg bij opvang van asielzoekers’

Burgemeester Eric van Oosterhout vindt dat te veel gemeenten in Nederland wegkijken bij de opvang van asielzoekers. “Het is ontluisterend om in een rijk land als Nederland vast te stellen dat de humanitaire ramp die zich in het aanmeldcentrum in Ter Apel voltrekt veel te veel gemeenten onverschillig laat. Solidariteit is in Nederland een flets begrip geworden,” zei de burgemeester vanavond in het Atlas-theater tijdens zijn nieuwjaarspeech. Volgens Van Oosterhout laten gemeenten die geen aandeel leveren in de opvang van vluchtelingen zich leiden door angst voor een gebrek aan draagvlak.

De burgemeester besteedde in zijn nieuwjaarsrede ook aandacht aan het thema polarisatie. Volgens Van Oosterhout denkt het merendeel van de Nederlanders veel genuanceerder dan talkshows en opiniepeilingen ons doen geloven. “Het is het stille midden dat je een stuk minder hoort, maar genuanceerd denkt over ingewikkelde thema’s. Daarom is het belangrijk juist dat midden te blijven versterken. Op wat overspannen binnenlandse politieke thema’s als de opvang van asielzoekers of het stikstofdossier biedt dat zeker kansen. Het stille midden is nodig in een verdeelde samenleving. ”

De burgemeester greep zijn speech vanavond eveneens aan om terug te blikken op een aantal hoogtepunten in het afgelopen jaar zoals het EK wielrennen, Van Gogh Drenthe, een miljoenenbijdrage voor de aanpak van het gebied Markt-Weiert en de aankondiging dat de Koning en de Koninklijke familie op 27 april Koningsdag in Emmen vieren. “Er gaat heel veel goed in Emmen. Daar kunnen en mogen we trots op zijn.”

Doedelcampagne
De nieuwjaarsbijeenkomst had dit jaar in verband met de komst van de koning naar Emmen Oranje Boven als thema. De burgemeester riep inwoners op kleine bescheiden tekeningen te maken die op 27 april de aankleding van de route vormen. De tekeningen die Emmenaren aanleveren worden verwerkt op vlaggen, banners en lopers langs en op de route die het koninklijk gezelschap in Emmen aflegt.

Embargo tot en moment van uitspreken. Uitgesproken tekst geldt
Nieuwjaarsspeech Eric van Oosterhout
Thema: Het stille midden in een verdeelde samenleving
Atlas-theater 5 januari
Tijdstip: 20.00 uur

Dames en heren,
Beste inwoners van Emmen

Intro
Voorbereiding deze bijeenkomst. Zou ik mijn opkomst niet wat meer aankleden?

Sprekers nemen tegenwoordig van alles mee

Er zijn leiders op deze wereld die hun betoog kracht bijzetten met een kettingzaag.

Gereedschap en ik geen handige combi. Een voorzittershamer lukt nog net.

Prins Claus deed zijn das af
Was in 1998 een gedenkwaardig moment.
Bevrijd u zelf en waag de reis naar het paradijs van de open kraag, moedigde de prins ons aan.
Daarna gooide hij tijdens toespraak zijn das op de grond.

Tegenwoordig is alles anders

Als je anno nu je opwachting maakt als Tweede Kamerlid dan ageer je tegen de kleur van de vloerbedekking.

Ik kijk er naar, verbaas mij en vrees dat ik er niet aan kan wennen.

Van de uiterlijkheden naar de inhoud.