Update NAM november 2021: Herstructureringsplannen

Wat betekent dit voor Schoonebeek?

Zoals u misschien heeft vernomen is NAM is van plan haar operationele structuur aan te passen. Het is de bedoeling dat de kleine gas- en olievelden op land en op zee worden ondergebracht in vier nieuwe bv’s, waar op termijn een nieuwe eigenaar voor kan worden gezocht. Het Groningenveld en de ondergrondse opslagen in Norg en Grijpskerk vormen geen onderdeel van de herstructurering en blijven integraal onderdeel van NAM BV.

NAM-directeur, Johan Atema: “We hebben de afgelopen jaren ontzettend hard gewerkt om ons aan te passen aan de nieuwe situatie, waarbij de gaswinning uit het Groningenveld naar nul gaat. Maar de ruimte om te investeren in kleine velden is op dit moment beperkt bij NAM. We denken dat het daarom goed zou zijn wanneer de kleine velden op termijn worden overgenomen door een operator die meer investeringsruimte heeft. Dit past ook bij het streven van de overheid om het kleine veldenbeleid zoveel mogelijk op peil houden in verband met de leveringszekerheid. Daarnaast zou dit goed zijn voor de aan de kleine velden gekoppelde werkgelegenheid in de regio’s. De mogelijke verkoop van de kleine velden maakt NAM bovendien meer robuust in de afwikkeling van de sluiting van het Groningenveld.”

De herstructurering, passend bij de strategie van de NAM-aandeelhouders, is erop gericht meer flexibiliteit te creëren voor een mogelijke verkoop van onderdelen van NAM. Op basis van geografische en operationele aspecten wil NAM de volgende activiteiten onderbrengen in aparte bv’s:

  • Offshore velden en infrastructuur, inclusief de gasbehandelingsinstallatie in Den Helder;
  • Gas- en olievelden en infrastructuur in Noord- en Zuid-Holland;
  • Gasvelden en infrastructuur in Friesland, inclusief de Waddenzee;
  • Olieveld Schoonebeek en de omliggende gasvelden en infrastructuur in Oost-Nederland.

Dit is een belangrijke stap voor NAM en haar medewerkers. NAM heeft in de komende periode veel werk te doen om de organisatie juridisch klaar te maken voor een mogelijke verkoop. NAM streeft ernaar de herstructurering in 2022 af te ronden. Johan Atema: “De medewerkers en ondernemingsraad zijn inmiddels geïnformeerd over de plannen. De herstructurering zelf heeft voor hen geen directe gevolgen, maar vanzelfsprekend houden we medewerkers op de hoogte over de implementatie en de eventuele verdere stappen in de toekomst.

Wat betekent dit voor Schoonebeek?
Onze activiteiten in en rondom Schoonebeek zijn onlosmakelijk verbonden met de waterinjectie in Twente en de gaswinning in Zuidoost-Drenthe. Mocht het in de toekomst komen tot de verkoop van deze gehele mijnbouwcluster, dan kan dit alleen zijn aan een draagkrachtige en gekwalificeerde marktpartij die mijnbouwactiviteiten mag uitoefenen. Deze partij zal daarmee ook alle wettelijke rechten en plichten van ons moeten overnemen. Ofwel, bij een mogelijke verkoop gaan alle afspraken en wettelijke verplichtingen die er door NAM zijn gemaakt en aangegaan over naar de nieuwe eigenaar.

In het verleden zijn tijdens het herevaluatie traject waterinjectie Twente ook vragen gesteld over de aansprakelijkheden van NAM of haar eventuele opvolger. Deze zijn uitgebreid geadresseerd in de zorgpuntnotitie die adviesbureau RoyalHaskoning DHV heeft opgesteld op verzoek van de politiek destijds. Hoofdstuk 3.9 bevat de wettelijke kaders rond deze verplichtingen van NAM of haar opvolger. De volledige zorgpuntennotitie is te vinden via de link: https://www.nam.nl/technology-and-innovation/water-injection-in-twente/downloads-water-injection-twente onder het kopje: Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek.