Update NAM januari 2021 – Werkzaamheden Schoonebeekveld

Op de hoek van zowel de Wilmsbrugweg als Portlandweg ligt de meest oostelijk gelegen locatie op het Schoonebeekveld: Schoonebeek-3100. Boortoren de Synergy die half december opgebouwd werd  heeft in januari reparatiewerkzaamheden uitgevoerd op deze locatie. Best knap toch: een boortoren die zowel een olie- of gasveld aan kan boren maar ook putreparaties kan uitvoeren.

Reparatie uitvoeren
Een van de putten op de locatie heeft een defecte stoominjectiebuis en is daardoor niet meer bruikbaar voor stoominjectie waarmee we de stroperige Schoonebeek-olie  vloeibaar maken  om deze vervolgens eenvoudig naar boven te halen. “Een nieuwe stoominjectiebuis en veiligheidsafsluiter moeten de stoominjectie weer op gang brengen”, vertelt Jacques van Vliet die als productie-technoloog bij de werkzaamheden betrokken is.

Twee ploegen
Omdat de werkzaamheden niet onderbroken kunnen worden, gaan deze dag en nacht door. “Er wordt gewerkt in twee ploegen die elk twaalf uur aaneengesloten werken. Iedere ploeg doet dat voor twee weken, daarna volgen twee weken rust”, aldus Van Vliet. Al met al hebben de werkzaamheden vier weken in beslag genomen.

Coronamaatregelen
Op de locatie is volgens de RIVM-aanbevelingen gewerkt: afstand houden; dragen van mondkapjes of gelaatsschermen; verplicht thuisblijven bij symptomen die op corona lijken; thuisblijven en in quarantaine als je in ’oranje’ gebieden bent geweest.

Locatie Schoonebeek-21
Voorbereidende werkzaamheden op het verlaten van put SCH-598

De Nederlandse Aardolie Maatschappij BV heeft in het verleden olie gewonnen vanaf de winningslocatie Schoonebeek-21 aan de Prinsenhofweg. De oliewinning uit deze put is in 1996 beëindigd, en met deze werkzaamheden wordt de put voorbereid in afwachting van het uiteindelijke afsluiten en opruimen  (abandonment) van de put in een later stadium.

Pro-Rod installatie
Voor de werkzaamheden aan de put, maken we gebruik van een Pro-Rod installatie. Deze installatie reist als het ware door het Schoonebeekveld voor het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. De installatie bestaat uit een circa drie meter hoog werkbordes dat boven de put wordt opgebouwd, een Blowout Preventer (BOP), vloeistof pompen en kraanwagens. Met deze installatie wordt de aandrijving die momenteel nog op de put staat verwijderd en vervolgens kunnen de pompstangen die de pomp in de put aandrijven worden verwijderd.

Werkzaamheden
Met de put-test installatie word initieel de druk afgelaten van de put, en vervolgens wordt de put ‘doodgepompt’ zodat er daadwerkelijk geen olie meer naar boven kan komen. De Pro-Rod installatie wordt vervolgens gebruikt om op een veilige manier de ondergrondse pomp en pompstangen uit de put te verwijderen. Daarna zal de put middels een plug en extra afsluiter tijdelijk worden afgesloten, in afwachting van volledige abandonment (het permanent afsluiten en opruimen van de put). De aanvang van de werkzaamheden staat gepland voor het eerste kwartaal van 2021. De exacte timing hiervan is op het moment nog niet bekend.

De  werkzaamheden worden overdag uitgevoerd, echter na een paar dagen zal het verdere verloop van de werkzaamheden niet onderbroken kunnen worden en wordt daarom ook ‘s avonds en in de nacht gewerkt. Transporten vinden zoveel mogelijk overdag plaats. In totaal zullen ongeveer vijftien vrachtwagens nodig zijn om al het benodigde materiaal naar en van de locatie te vervoeren. De transportbewegingen zullen zoveel mogelijk tijdens de dagperiode plaatsvinden.