Update NAM februari 2021 – In West-Europa is Schoonebeek één van de grootste olievelden

Olieproductie nog tot 2050
Vanaf 1947 is door de Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM) olie uit het olieveld Schoonebeek gewonnen. Met een inhoud van circa 160 miljoen m3 olie, dit zijn ongeveer 1 miljard vaten, is het olieveld Schoonebeek in omvang één van de grootste in West-Europa.

Tussen 1948 en 1996 is circa 40 miljoen m3 olie gewonnen. In 1996 zijn we gestopt met het winnen van olie uit het olieveld Schoonebeek, omdat met de toen bestaande technieken en infrastructuur oliewinning niet langer betaalbaar was. Na de stopzetting van de oliewinning is begonnen met het opruimen van de geboorde putten, installaties en pijpleidingen.

AANVULLENDE CAPACITEIT
Opslag ook in lege gasvelden in de omgeving van Schoonebeek
Toen NAM in 2011 met behulp van nieuwe techniek opnieuw olie is gaan winnen in Schoonebeek werd gekozen voor waterinjectie in lege gasvelden in de Twente-regio omdat uit de gasvelden in de regio Schoonebeek nog steeds aardgas gewonnen werd. Gaswinning en waterinjectie gaan niet samen, vandaar de keuze voor de Twentevelden. Vanaf 2011 tot 2015 is de oliewinning door gebruik van stoominjectie en Hoog Rendements-pompen (de vervanger van de jaknikker) steeds gemakkelijker naar boven gekomen en de hoeveelheid waterinjectie is daardoor geleidelijk toegenomen.

Wellicht zijn onze plannen om locaties in Drenthe voor waterinjectie te gebruiken nieuw voor u en lijkt het alsof we binnen hele korte termijn zomaar aan de slag willen gaan. Dat is echter niet zo. Er zijn allerlei wettelijke procedures en vergunningentrajecten die we moeten doorlopen en waaraan we moeten voldoen.

Omdat we op zoek moeten naar geschikte lege gasvelden in de omgeving van Schoonebeek, waar we water dat bij de oliewinning in Schoonebeek vrijkomt willen injecteren, moeten we tijdig starten met het vergunningenproces. In hoofdzaak is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bevoegd gezag voor de vergunningen van de waterinjectielocaties en de gemeente Coevorden voor de vergunningen die betrekking hebben op de leidingen.

WATERINJECTIE IN DE OMGEVING VAN SCHOONEBEEK

Klik hier voor meer informatie over dit voornemen.