Vanuit Dorpsbelangen: Durf te verschillen, juist in het bijdragenspoor!

Wanneer u dit leest is demissionair staatssecretaris Vijlbrief hopelijk zijn toezegging nagekomen, namelijk: onze regio informeren over eventuele financiële bijdragen namens zijn ministerie (EZK), mocht afvalwaterinjectie van oliewinning worden toegestaan. Op moment van schrijven (8 januari, Jaknikker-inleverdeadline) wil ik daar nog niet op vooruitlopen, echter de gemeenten Emmen en Coevorden gaven wel al de aanzet tot het zogenoemde ‘bijdragenspoor’, daarom deze eerste Dorpsbelangen-update hierover.

Ook in dit deel van het gebiedsproces opereren wij zo centraal en constructief mogelijk. De ‘kerkelijke’ informatieavond in december verduidelijkte, zonder vragen of antwoorden te kwalificeren, welke zorgen onverminderd voortleven. Als Dorpsbelangen hebben wij de verantwoordelijkheid zo goed mogelijk daarmee om te blijven gaan, maar óók met de situatie en kansen/mogelijkheden indien er vergund wordt.

Daarom denken en doen wij mee aan de ‘bijdragentafel’ en eventuele werkgroepen, zo proactief of terughoudend als bij onze functie/rol past. Wat wij als belangrijkste hebben aangegeven, wordt door de hele tafel onderschreven. Dit betreft een zorgvuldig, gefaseerd en transparant proces, met democratische en integere besluitvorming, deelname-kansgelijkheid en goede/duidelijke communicatie. Ook het creëren en behouden van draagvlak en het zo goed mogelijk komen tot overeenstemmingen.

Inmiddels zijn er twee bijdragentafel-bijeenkomsten geweest, waarin mogelijke procesinrichtingen en procesfases zijn voorgesteld. Momenteel bevinden we ons in de voorbereidingsfase, ‘fase 0’: er staat nog niets fundamenteel(s) vast. Over geld(bestedingen) wordt zeker nog niet gesproken. Vooral is van gedachten gewisseld over hoe eerst besluitvormingen zo dorpsrepresentatief mogelijk te krijgen, hoe en door wie de tafel voorgezeten moet worden en hoe iedereen deelnamekans te geven. Over deze vraagstukken en meer wordt vanuit de bijdragentafel gecommuniceerd.

Gecommuniceerd zal er hoe dan ook nog veel moeten worden, als ‘tafels’ gezamenlijk en individueel. Dit zal onvermijdelijk verschillend gebracht én ontvangen worden. Soms geven dorpsgenoten dat aan als drempel om mee(r) te doen. Het gebiedsproces tot nu heeft echter ook aangetoond dat verschillen overbrugd en geaccepteerd kunnen worden. Critici bewerkstelligen risicoverlagingen, optimisten creëren kansen. Durf te verschillen, of genuanceerd te zijn, zodat verschillen versterkend kunnen werken.

Wilt u meedenken met Dorpsbelangen?

Laat het weten! 

Vragen, tips en/of feedback zijn welkom!

Gerlof Engberts