Breed scala onderwerpen DBS

Als Dorpsbelangen Schoonebeek hebben we te maken met een breed scala aan onderwerpen waar onze aandacht voor of onze mening over wordt gevraagd. Over veel daarvan kunt u van alles lezen op onze website, maar het leek mij aardig om er op deze plek even een aantal aan te halen. 

Zo hebben we een gesprek georganiseerd tussen wethouder Pascal Schrik en een aantal bewoners die zich zorgen maakten over de veranderingen in het programma van zwembad De Slagen. Resultaat hiervan is dat een belangrijk deel van de zorgen zijn weggenomen en iedereen tevreden was over de uitkomst. Verder hebben we hier in februari dit jaar al aangegeven dat DBS zich inzette voor het herstel van de fontein bij ’t Aole Gemientehoes, en nu kunnen we zeggen dat dat doorgaat! De gemeente trekt 100.000 euro uit voor dat herstel. En ja, dat is veel geld, maar dat heeft te maken met het voorkomen van de risico’s op legionella.

Wat ook nog enige tijd geleden aan de orde kwam, waren de wildspiegels langs de Osselaan richting Erica. Die zijn stuk, verdwenen of doen het niet meer. We hebben dit bij de gemeente aangekaart en wachten op een reactie.

Maar ook het wegbeheer komt bij ons aan de orde; zo hebben we recentelijk nog de onderhoudstoestand van de Klaassensweg tussen de Oldehuis Gratemaweg en het Stieltjeskanaal onder de aandacht bij de gemeente gebracht. Hier loop je als automobilist namelijk een behoorlijke kans om met de bodem van de auto de weg te raken.

Verder kunnen we nog aangeven dat er binnenkort weer een bijeenkomst door de gemeente wordt georganiseerd over de nieuwe invulling van het ‘Mavoterrein’. Er is na de vorige voorlichting nogal het een en ander aan de opzet van het plan veranderd. En dit vooral na opmerkingen vanuit de omwonenden.

Uiteraard blijft de voorgenomen nieuwe olie- en gaswinning, naast de afvalwaterinjectie, onze aandacht vragen. Op dit moment voornamelijk het bijdragenspoor.

U ziet het, wij blijven ons inzetten voor het welzijn in en rond ons dorp en van de bewoners. En mocht u dat eens van dichtbij willen meemaken, dan bent u van harte welkom op onze maandelijkse openbare vergaderingen.

Rest mij nog om u, namens DBS, prettige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2024 toe te wensen.

Henk Vredeveld