Volop bedrijvigheid

Op 12 oktober hebben wij de burgemeester mogen ontvangen bij zijn jaarlijkse werkbezoek aan Dorpsbelangen. Een  mooie gelegenheid om met hem te spreken over allerlei zaken die in ons dorp aandacht vragen. Een aantal gesprekspunten:

  • We hebben gevraagd naar de plannen met betrekking tot de invulling van de vele lege plekken aan de Julianalaan. Uitsluitsel hebben we daarover niet kunnen krijgen omdat Domesta leidend is in wat er daar gerealiseerd kan/gaat worden.
  • De “racebaan” Europaweg is ook aan de orde geweest, we hebben gevraagd om extra controles. Misschien dat de mobiele flitsers ingezet kunnen gaan worden.
  • De burgemeester had goed nieuws over de fontein bij ‘t Aole Gemientehoes. De fontein functioneert al jaren niet en dat is eigenlijk best jammer. De kraan gewoon weer open zetten en het water laten lopen kan nu niet meer, er worden hoge eisen gesteld om in het openbare gebied fonteinen te laten ’draaien’ (onder andere  volksgezondheid). Er zullen veel aanpassingen en geld nodig zijn om de fontein nieuw leven in te blazen. Dorpsbelangen heeft niet de middelen om dit te kunnen bekostigen. Wat mooi is het dan dat de burgemeester heeft toegezegd dat de gemeente ervoor zal zorgen dat de fontein weer in volle glorie in werking te zien zal zijn, de gemeente financiert dit project.
  • Ook is stilgestaan bij het Gebiedsproces Schoonebeek en de dynamiek die dat teweeg heeft gebracht. Wij hebben onze rol en verantwoordelijkheid toegelicht, evenals de motivatie om een enquête te organiseren. Dat we hierover niet met de burgemeester op één lijn zitten was voor ons geen verrassing.
  • We hebben aangegeven dat we niet tevreden zijn over de communicatie met betrekking tot de speeltuinen. Een gesprek hierover heeft inmiddels naar tevredenheid plaatsgevonden.

Bij Dorpsbelangen Schoonebeek hebben diverse inwoners hun zorgen uitgesproken over de onderhoudstoestand van de Klaassensweg in Schoonebeek, met name over het gedeelte tussen de kruising met de Oldenhuis Gratamaweg en het Stieltjeskanaal. Om te voorkomen dat zich ongevallen voordoen hebben wij het college met klem verzocht om op korte termijn de nodige werkzaamheden aan dit weggedeelte te laten uitvoeren en daarmee deze weg weer verkeersveilig te maken.

Bij onze laatste openbare vergadering heeft een aantal inwoners onvrede geuit over het zwemrooster van zwembad De Slagen en de communicatie daarover. Samen met de initiatiefnemers gaan wij in gesprek met de Teamleider Zwembaden en wethouder Pascal Schrik van onze gemeente, wordt vervolgd.