Vanuit Dorpsbelangen – Oktober 2023

Alweer bijna een half jaar Dorpsbelangen-bestuurslid is mij gevraagd hierover iets te schrijven in deze ‘Jaknikker’. Mijn eerste maanden heb ik goed kunnen ondervinden wat Dorpsbelangen doet en ‘raakt’. Het is goed om te zien, dat én hoe Dorpsbelangen zich als tussenpersoon tussen de overheid en inwoners inzet. Onder andere op het gebied van wonen, voorzieningen, buurten, verenigingen en (verkeers)veiligheid. Dat Dorpsbelangen recent ruim veertog nieuwe leden mocht verwelkomen, geeft aan dat haar activiteiten niet onopgemerkt blijven.

Binnen Dorpsbelangen houdt onder andere de eventuele hervatting van de oliewinning door de NAM mij bezig. Daar is voor de zomer al veel over gezegd, geschreven en voor gedaan. Verschillende voorkeuren en belangen tezamen met emoties leidden soms tot stevige uitingen en stellingnames. De enquêtefase kende mede hierdoor een bijzondere dynamiek. Echter, ook goede regie, duidelijkheid en nuance bleken geen overbodige luxe.

Na de zomer hebben vertegenwoordigers van de NAM, het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, de gemeenten Emmen en Coevorden, en inwoners (waaronder ook Dorpsbelangen) gesprekken hervat, over het vervolg van het ‘toezeggingendocument’ en de ‘ontzorgtafel’. Hoe en wanneer gesprekken over het eventuele financiële ‘bijdragenspoor’ worden gestart is nog onduidelijk.

Wel is voortdurend te horen en merken dat gezocht wordt naar hoe alles goed te coördineren, structureren, faseren, formaliseren en communiceren. De vraag blijft hoe de verdeling en bepaling van taken en verantwoordelijkheden van inwoners gestalte krijgt. Dorpsbelangen nam en neemt haar verantwoordelijkheden zover nodig en waar mogelijk, maar kan en wil dus geen leidende of prominentere rol dan anderen vervullen in dit ‘gebiedsproces’.

Wat kan wel? Waar ‘partijen’ uit Schoonebeek inspraak krijgen aan zogenoemde tafels, met respect voor elkaar en acceptatie van verschillen, met oog voor risico’s constructief kansen creëren en benutten. Waar nodig aangevuld met mensen met kennis van zaken van buitenaf. De Schoonebeeker horeca gaf met de Feestweek, evenals groeperingen betrokken bij de ‘80 jaar oliewinning’-activiteiten een goed (samenwerkings)voorbeeld.

Hopelijk doet goed voorbeeld goed volgen. Het bezoek van de burgemeester aan Dorpsbelangen staat voor de deur. Zijn Jaknikker-column in mei vond ik ‘raak’. Leidt zijn bezoek tot nieuwe inzichten of mogelijkheden? Zijn ideeën zijn altijd welkom, van iedereen!

Gerlof Engberts