Verandering in betaling energietoeslag 2023

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, ontvangen inwoners die recht hebben op energietoeslag in 2023 voorlopig alleen een voorschot van 500 euro. Voor het uitkeren van deze energietoeslag is een wetswijziging nodig. De nieuwe wet wordt rond de zomer verwacht. Het Rijk heeft onlangs aangegeven dat gemeenten pas na de invoering van de nieuwe wet de volledige energietoeslag mogen uitbetalen. Wel is het mogelijk om een voorschot van 500 euro uit te keren. Van deze mogelijkheid maakt de gemeente Emmen nu gebruik.


Inwoners van Emmen met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum die bekend zijn bij de gemeente Emmen, ontvangen vóór 1 maart 2023 automatisch een voorschot van 500 euro energietoeslag op hun rekening. Inwoners met een laag inkomen waarvan de gegevens niet bekend zijn bij de gemeente, kunnen de energietoeslag vanaf 1 februari aanvragen via emmen.nl/energietoeslag https://gemeente.emmen.nl/energietoeslag. Ook zij ontvangen bij toekenning het voorschot van 500 euro.


Wethouder Raymond Wanders zegt hierover: “Dit is een vervelende boodschap voor inwoners. Zij rekenen op een bedrag van 1300 euro en krijgen voorlopig alleen een voorschot van 500 euro. Als gemeente zijn wij genoodzaakt de veranderde wetgeving vanuit Den Haag te volgen. Zodra er rond de zomer duidelijkheid is over de totale hoogte van de energietoeslag, betalen wij dit uit.”


Automatische betaling voor inwoners met een minimuminkomen
Inwoners met een minimuminkomen die bekend zijn bij de gemeente ontvangen het voorschot van de energietoeslag automatisch. Dit zijn inwoners die algemene bijstand, IOAW of bijzondere bijstand ontvangen van de gemeente en geen kostendelers zijn. Ook gaat het om inwoners die
gebruikmaken van de gemeentelijke minimaregelingen of aanvulling ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op hun AOW.


Aanvragen energietoeslag
Inwoners met een laag inkomen waarvan de gegevens niet bekend zijn bij de gemeente, kunnen de energietoeslag vanaf 1 februari aanvragen via emmen.nl/energietoeslag. Het gaat om inwoners die in januari, februari of maart 2023 een inkomen hebben tot maximaal 120% van het sociaal
minimum. Als inwoners de energietoeslag vóór 1 mei aanvragen en de toeslag wordt toegekend, krijgen zij het voorschot van 500 euro vóór 1 juli op hun rekening.