Publieksavond in ’t Aole Gemientehoes op 8 februari

Door: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Dit keer een terugblik op twee bijeenkomsten met de klankbordgroep en een vooruitblik naar twee bijeenkomsten voor volksvertegenwoordigers en inwoners. Ook attenderen we u in dit artikel graag op de openbare publieksbijeenkomst van 8 februari. 

Ontzorgtafel 7 december 
De deelnemers worden bijgepraat over de stand van zaken door NAM. De ontzorgingstafel kent drie fases: eerst informeren, we zitten nu in de afsprakenfase, straks komt de operationele fase. Het gebiedsproces kent drie pijlers: ontzorgen (daarvoor is deze ontzorgingstafel), bijdragen en vergunningen. Het proces wordt ondersteund door verschillende onderzoeken waaraan gewerkt wordt: een maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) en het Onderzoek Oliewinning Schoonebeek waterverwerking Drenthe. NAM verwacht medio maart de benodigde vergunningen te gaan aanvragen. Ook wordt de wens van de klankbordgroep besproken over de toelichting door de heer Colenbrander over een alternatieve manier van het verwerken van productiewater. Tijdens deze ontzorgtafel werd door een meerderheid van de aanwezigen aangegeven dat zo’n presentatie wenselijk is en dus is de heer Colenbrander voor de volgende sessie uitgenodigd. 

Ontzorgtafel 11 januari 
Op 11 januari was de heer Colenbrander dus, op verzoek van de klankbordgroep, aanwezig voor een presentatie over een alternatieve manier van het verwerken van het productiewater. Zijn gepresenteerde circulaire waterverwerkingsmethode maakt onderdeel uit van de alternatieven die onderzocht worden door de NAM. Daarbij wordt het productiewater gedeeltelijk gezuiverd tot schoon water en de resterende zoute stroom weer geïnjecteerd in de bodem. Colenbrander geeft aan dat het schone water hergebruikt kan worden voor stoominjectie zodat een gesloten watercircuit ontstaat. Ook doet hij de suggestie om de zoute stroom in het olieveld op 800 m diepte terug te brengen (waar het ook vandaan komt) in plaats van in het dieper gelegen gasveld (op 3000m). De heer Colenbrander is van mening dat zijn circulaire alternatief beter zou moeten scoren dan het evaluatierapport van adviesbureau Royal HaskoningDHV momenteel concludeert.

Bijeenkomsten gemeenteraden 
Op 25 januari hielden de decentrale overheden een informatiebijeenkomst voor de Provinciale Staten van Drenthe, de gemeenteraden van Emmen en Coevorden, het Algemeen Bestuur van waterschap Vechtstromen en haar dagelijkse bestuur. Deze bijeenkomst vond plaats in het Atlastheater te Emmen van 19.00 tot 21.30 uur. Deze bijeenkomst was gericht op de volksvertegenwoordigers van de regio. 

Kom naar de publieksavond in ’t Aole Gemientehoes op 8 februari
Op woensdag 8 februari wordt een openbare publieksavond gehouden in ’t Aole Gemientehoes in Schoonebeek voor alle geïnteresseerden en betrokkenen uit de omgeving. U bent welkom tussen 19.00 en 21.30 uur. Er zal een toelichting worden gegeven op de laatste stand van zaken met betrekking tot het gebiedsproces. Ook is er een informatiemarkt waar u informatie kunt krijgen over bijvoorbeeld de diepe ondergrond, vergunningenprocedures en het afsprakenkader. U kunt daarbij uw vragen stellen aan de aanwezige experts. Een gedetailleerder programma met meer informatie over de aanwezige partijen en de centrale onderwerpen verschijnt binnenkort op www.mijnbouwvergunningen.nl

Op de hoogte blijven 
Bent u geen deelnemer van de klankbordgroep, maar wilt u wel graag op de hoogte blijven van het gebiedsproces? Op www.mijnbouwvergunningen.nl/ schoonebeek vindt u de laatste updates en documenten. Ook vindt u hier een overzicht met vragen van de deelnemers die door EZK, NAM of SodM beantwoord zijn. 

Alle informatie is te vinden op: www.mijnbouwvergunningen.nl/schoonebeek