Verbeteren verkeersveiligheid Burgemeester Osselaan

De Erkend Overlegpartner (EOP) Dorpsbelangen Schoonebeek heeft de gemeente Emmen gevraagd aandacht te hebben voor de verkeersveiligheid op het kruispunt tussen de Burgemeester Osselaan, de Kanaalweg en de Veenschapsweg. We vinden het belangrijk dat alle weggebruikers zich veilig voelen. Daarom passen we het kruispunt aan.

Aanpassingen
Op de bijgevoegde tekening kunt u zien hoe de weg eruit gaat zien.
Hieronder leest u wat er verandert:
+ Op de Kanaalweg en Veenschapsweg maken we een verhoging. Verkeer dat deze zijwegen op-
….en af wil rijden, zal daardoor moeten afremmen;
+ We maken de Kanaalweg en Veenschapsweg iets minder recht. Weggebruikers kunnen daardoor
….niet meer in één lijn met hoge snelheid over het kruispunt rijden;
+ We leggen op de Burgemeester Osselaan een drempel aan. Die leggen we tussen de bushalte
….en het kruispunt. Deze verhoging is vergelijkbaar met het kruispunt Peelstraat – Beekweg,
….iets verder richting Erica.

Planning en fasering
Aannemer Fuhler Wegenbouw voert het werk voor ons uit. Het is de bedoeling dat zij in week 46 start. Als alles volgens de planning verloopt, is het werk eind dit jaar klaar.

We sluiten eerst de Veenschapsweg af om daar aan het werk te kunnen. Daarna sluiten we de Kanaalweg af. Op de Burgemeester Osselaan wordt het verkeer tijdelijk met verkeerslichten geregeld. Het kruispunt wordt één dag volledig afgesloten om nieuw asfalt aan te brengen. Op die dag wordt alle verkeer omgeleid.
Omwonenden ontvangen hierover bericht van de aannemer. Aanwonenden kunnen die dag uiteraard gewoon hun woning bereiken.