Voortgang project ‘Dorpspark’

In september 2021 hebben we u verteld dat er een project ‘Dorpspark’ is gestart. Na die tijd is het voor de schermen weliswaar stil gebleven, maar achter de schermen zeker niet. Nog even in herinnering brengen, het project kent drie onderdelen: Hekmans Boo (daarvoor doet De Spiker mee) , overdracht dierenparkje door de gemeente aan het dorp (daarvoor doen Dorpsbelangen en de gemeente mee) en het opzetten van een kinderboerderij door Stichting Isabelle.

Op donderdag 28 april is de groep met vertegenwoordigers van alle vier betrokken partijen weer bij elkaar geweest. Per deelproject is de stand van zaken besproken en we hebben samen een scenario bedacht hoe het Dorpspark er in de nieuwe opzet uit zou kunnen zien. Vervolgens is bepaald wat nu de eerstvolgende acties zijn en daar zijn afspraken over gemaakt. Op deze manier zijn we weer een stapje dichterbij een concreet plan gekomen. Een dergelijk project kost echter veel voorbereidingstijd en overleg met diverse partijen. Er komt veel bij kijken en er is veel geld mee gemoeid. Daarnaast moet zo’n traject zorgvuldig gebeuren en dat doen we dan ook. 

Op verzoek van de beheerders van het dierenparkje, Wim Maatje en Johan Reurink (beiden zitten ook in het overkoepelend overleg), wordt er prioriteit gegeven aan het noodzakelijke onderhoud van een aantal zaken. Daar wordt op korte termijn specifieke actie op gezet, want dat kan niet wachten tot het ‘grote’ plan er ligt. Ondertussen is een bezoekje aan het mooie dierenparkje nog steeds de moeite waard!