Zwembad De Slagen: verbeteren en verduurzamen.

Zoals bekend wordt zwembad De Slagen dit jaar fors onder handen genomen. Sterker nog, we kunnen wel spreken van een metamorfose. Dinsdag 26 april presenteerde de gemeente haar plannen tijdens een inloopavond. Het gebouw wordt sterk verbeterd en verduurzaamd en zodoende kan het zwembad straks weer jaren vooruit. Een uitstekende investering van de gemeente in het dorp Schoonebeek, dat mag gezegd worden.

Wat gaat er gebeuren

  • kozijnen vervangen
  • compleet nieuw luchtsysteem installeren (hierdoor verbetert de luchtkwaliteit)
  • dakbedekking vervangen met gebruik van duurzamere isolatie
  • (180) zonnepanelen op het dak plaatsen
  • bestaande gevels reinigen
  • houten gevelbekleding aanbrengen op enkele gevels
  • bestaande verlichting vervangen door ledverlichting
  • asbesthoudende materialen verwijderen

Planning
De werkzaamheden waarvoor het zwembad gesloten moet zijn, worden tijdens de jaarlijkse zomervakantiesluiting uitgevoerd. Het zwembad hoeft dus niet extra dicht.

In mei zijn de voorbereidende werkzaamheden begonnen en daarna volgen in stappen alle werkzaamheden in de periode juni tot en met oktober. In november staat de oplevering gepland.