B&W Emmen: Verzelfstandiging Openbaar onderwijs Emmen

College B&W besluit tot volledige verzelfstandiging Openbaar onderwijs Emmen.
Gemeenteraad nu aan zet

Openbaar Onderwijs Emmen (OOE) is er klaar voor om op eigen benen te staan. De afspraken om tot een goede verzelfstandiging te komen, staan op papier. Met een positief advies van de GMR en directie OOE, zijn deze afspraken voorgelegd aan het college van B&W. Het college heeft ingestemd met een volledige verzelfstandiging en vraagt nu aan de gemeenteraad een besluit te nemen. Als die in april ook instemt, start vanaf 1-1-22 een nieuwe stichting OOE, met een nog aan te stellen directeur-bestuurder. De leerkrachten en kinderen in de klas zullen hier niet veel van merken. Het is vooral het bestuur dat anders wordt.

Wethouder Raymond Wanders, portefeuillehouder schoolbestuur OOE: “Het hedendaagse onderwijs verdient exclusieve bestuurlijke aandacht. In de loop der jaren zijn de vraagstukken steeds complexer geworden. Het is goed dat de nieuwe directeur-bestuurder volledige aandacht kan geven aan de nieuwe stichting. Ook de toezichthoudende rol kan straks beter ingericht worden volgens de daarvoor geldende code. Dat komt uiteindelijk de organisatie ten goede. Daarmee verandert de rol van de gemeenteraad. Naast een rol bij het benoemen van toezichthouders en goedkeuren van een statutenwijziging, heeft de raad ook een wettelijke taak om ervoor te zorgen dat er altijd openbaar onderwijs in een gemeente blijft.’”

We zijn er klaar voor
“Het heeft de nodige voorbereiding gevraagd om te komen tot een stichting”, zegt Yvonne Boxem (algemeen directeur). Deze stichting gaat het openbaar onderwijs in de gemeente Emmen verzorgen aan zo’n 4400 leerlingen en heeft 535 werknemers verdeeld over 32 schoollocaties. De stichting OOE wordt zelf verantwoordelijk voor onderwijsbeleid en financiën. In de klas zullen ze er niet veel van merken. Het is vooral een bestuurlijke verandering. Ons beleid en onze aanpak gaan door. We zijn er klaar voor om op eigen benen te staan.”