Emmen gaat beelden buiten beter onderhouden

De gemeente Emmen gaat een inhaalslag maken om de beeldende kunst die buiten staat, goed te onderhouden. Ruim tien kunstwerken in de openbare ruimte van de gemeente worden binnenkort onder handen genomen om te zorgen dat ze nog lange tijd meekunnen. Onderhoud is nodig om de zeggingskracht van de werken te behouden waardoor ze visitekaartjes van de gemeente blijven.
Achterstallig onderhoud kan leiden tot onomkeerbare schade en dus verlies van de werken.


In de gemeente Emmen staan ruim 150 beelden in de buitenruimte. Dit bezit veroudert; sommige werken zijn al bijna 100 jaar oud. De meeste kunstwerken bestaan uit materialen die regelmatig schoongemaakt moeten worden en waarbij soms restauratie nodig is. Op dit moment hebben zo’n tien kunstwerken voorrang omdat deze een maatschappelijke functie hebben, zoals het Indiëmonument in Emmen, of omdat ze zeer zichtbaar in matige staat verkeren. Voor het reguliere onderhoud is ieder jaar 26.000 euro beschikbaar. Dit geld is nodig voor schoonmaak, beschermen, klein onderhoud en reparaties maar is niet voldoende om echt achterstallig onderhoud en schade door vernieling weg te werken. Hiervoor wordt nu 50.000 euro uitgetrokken binnen het bestaande kunstbudget.

‘Werken die bij ons horen’
“We hebben in de gemeente Emmen door de jaren heen een rijke collectie beelden in de openbare ruimte opgebouwd,” zegt cultuurwethouder Robert Kleine. “Wie kent niet het Indiëmonument aan de Wilhelminastraat, de grote gele Egnoabar op het Raadhuisplein of het bruggetje ‘Hier op deze plek’ bij de Duitse grens. Het zijn zichtbare en herkenbare werken die bij ons horen. Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen kunstbezit en de beelden die we in bruikleen hebben, dus daar willen we goed voor zorgen.”

Welke werken?
De volgende beelden in de buitenruimte worden nu aangepakt: 1. Indiëmonument aan de Wilhelminastraat van Onno de Ruyter; 2. Egnoabar van Nick Ervinck, 2015; 3. Zonder titel/de Schilders van Willem Kerkhof, 1992; 4. Gestreept van Majet Wessels de Boer, 2014; 5. Hier op deze plek, 2004 van Peter Veen en Saskia Boelsums; 6. Pallisade II van Evert Strobos, 1996; 7. Zwarte Waternimf van Willem Vermandere, 1990; 8.
Diverse bronzen beelden in buitengebied schoonmaken en patineren; 9. Diverse stalen beelden roestvrij maken, lasherstelwerkzaamheden op locatie en aanbrengen coating.

Een groot aantal van de beelden in Emmen is te vinden op https://www.cbkemmen.nl/beelden-buiten